Wat kunt u als klant van uw bank verwachten?

Toezicht en financiële markten
Veiligheid en fraude
Waarom wil de bank zo veel van u weten? Waarom duurt het openen van een rekening soms lang? Terechte vragen. Banken moeten – in alle fases van een klantrelatie – zorgvuldig klantonderzoek doen naar mogelijke ‘integriteitsrisico’s’, zoals witwassen en terrorismefinanciering. Dat onderzoek heeft impact op u als klant. Lees meer over wat banken moeten doen en wat u zelf kunt doen.

Wat moeten banken doen als u klant wilt worden?

  • Als u een nieuwe rekening wilt openen of een (nieuw) product wilt, dan moet de bank eerst uw identiteit vaststellen en verifiëren. Bent u wie u zegt te zijn? Banken vragen altijd om identiteitsgegevens.
  • Uw bank kan bijvoorbeeld ook vragen stellen waarom u een rekening wil openen, wat de activiteiten zijn en de bron van de middelen. In het klantonderzoek beoordeelt de bank mogelijke risico’s en bepaalt het verwachte transactieprofiel. Het klantonderzoek gebeurt op basis van de informatie die de bank ontvangt van de klant en uit openbare bronnen. Zo kan de bank risico’s beoordelen en bepalen welk transactiegedrag gebruikelijk is.

Wat moeten banken doen als u al klant bent?

  • Ook tijdens de relatie moeten banken voortdurende controle uitvoeren. Daarom moeten banken alle transacties monitoren, en als het nodig is, nader klantonderzoek doen. Bijvoorbeeld als u een nieuw product wilt.
  • Klantonderzoek gebeurt dus niet alleen bij nieuwe klanten. Maar ook als een gebeurtenis of klantgedrag daar aanleiding toe geeft.
  • Kan een bank het klantonderzoek niet volledig afronden? Of kunnen risico’s niet afdoende worden beperkt? Dan mag de bank geen relatie met de klant aangaan of hebben. De bank moet dan de klant weigeren, de dienstverlening beperken of de relatie beëindigen.

Wat kunt u als klant doen?

  • Bereid u voor op de vragen van uw bank. Geef uw bank ook de informatie en documenten waar ze om vraagt.
  • Banken hebben die informatie en documenten nodig om zorgvuldig klantonderzoek te kunnen doen. Als poortwachter zijn ze wettelijke verplicht het klantonderzoek af te ronden en risico’s adequaat te beperken, zodat ze met u een relatie kunnen aangaan en u toegang kunnen geven tot het betalingsverkeer.
  • Wat zijn uw rechten als klant? U heeft uiteraard altijd het recht om een klacht in te dienen bij de bank. Heeft u de klachtenprocedure van uw bank doorlopen en komen u en uw bank er niet uit? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan het Kifid of de rechtbank. U kunt op elk gewenst moment de relatie met uw bank beëindigen.