Veiligheid & Fraude

Banken en hun klanten krijgen regelmatig te maken met fraude en andere vormen van financieel-economische criminaliteit. De NVB richt zich op de aanpak van deze financieel-economische criminaliteit, omdat zij een gevaar vormt voor de veiligheid en integriteit van de financiële sector.

Vormen van financieel-economische criminaliteit zijn onder meer witwassen, hypotheek- en vastgoedfraude, terrorismefinanciering, fraude met internetbankieren en betaalpassen en fysieke criminaliteit als overvallen en kraken.

Criminelen zijn goed georganiseerd, werken grensoverschrijdend en slaan ook digitaal hun slag. Uitwisseling van informatie tussen financiële instellingen is daarom cruciaal. Uiteraard moet daarbij de privacy van klanten worden gerespecteerd. Banken maken in samenwerking met de NVB en Betaalvereniging Nederland klanten bewust van risico’s. Daarnaast nemen banken maatregelen om hun klanten te beschermen en de integriteit van de sector te waarborgen. Middels de NVB komen interbancaire samenwerkingsverbanden tot stand waardoor banken criminaliteit effectiever kunnen bestrijden. Verder werkt de NVB nauw samen met politie en justitie op het gebied van preventie, opsporing en vervolging.