Veilig bankieren

Banken zetten zich in om betalen en bankieren veilig te houden. In campagnes en op internet maken zij inzichtelijk hoe criminelen te werk gaan, zodat klanten zich bewust zijn van de risico’s en hun bankzaken veilig kunnen regelen. Klanten kunnen zelf ook een steentje bijdragen.

Highlights

  • De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en Betaalvereniging Nederland laten bankklanten met bewustwordingscampagnes zien hoe zij hun bankzaken veilig kunnen regelen, zowel op internet als daarbuiten. Zo informeren ze klanten op Veiligbankieren.nl over fraude op internet en het veilig gebruik van betaalpassen, creditcards en andere betaalmiddelen.

Geldezels

Geldezels krijgen betaald om hun betaalpas en pincode uit te lenen. Criminelen gebruiken hun bankrekening om gestolen geld weg te sluizen. Ze sluizen het geld eerst naar de rekening van de geldezel en nemen het dan anoniem contant op. Criminelen richten zich vooral op jongeren. Op Veiligbankieren.nl vindt u hierover meer informatie. 

 

Veelgestelde vragen over Veilig bankieren

Dan krijgt u een foutmelding op de display van de geldautomaat, niets meer, niets minder. Als u de pincode driemaal verkeerd invoert, wordt uw betaalpas geblokkeerd. Verhalen dat door het omgekeerd invoeren van uw pincode (indien uw pincode 1234 luidt, dus 4321 invoeren) allerlei andere zaken in gang worden gezet, berusten op louter nonsens.

De Nederlandse banken investeren jaarlijks miljoenen euro’s in de veiligheid van internetbankieren en in de veiligheid van andere producten en systemen. De banken werken nauw samen met politie en justitie in het belang van het opsporen en vervolgen van fraude. In 2011 is de Electronic Crime Task Force (ECTF) opgericht waarin banken samen werken met het OM en politie. Naast deze samenwerking werken banken onderling samen aan de bewustwording van hun klanten over fraudevormen, onder andere via de campagne veiligbankieren.nl.

Kijk voor informatie over de veiligheidsregels op Betaalvereniging.nl

Als de klant het niet eens is met het oordeel van de bank, dan kan hij/ zij gebruik maken van de laagdrempelige klachtenprocedure via het onafhankelijke klachteninstituut voor de financiële sector, het Kifid.

Kijk voor informatie over de veiligheidsregels op Betaalvereniging.nl

De banken zijn zich ervan bewust dat de gemiddelde consument zich niet 100 procent tegen internetcriminelen kan beveiligen. Daar houden de banken rekening mee in hun beoordeling of klanten recht hebben op vergoeding van de schade. Als de consument zich gedeeltelijk niet aan de veiligheidsregels heeft gehouden, wil dat dus niet zeggen dat de bank de schade niet zal vergoeden. De bank zal in dit geval, op grond van de specifieke omstandigheden, beoordelen of de schade het gevolg is van grove nalatigheid van de consument. Deze beoordeling zal plaatsvinden naar redelijkheid en billijkheid. Op basis hiervan zal de bank al dan niet tot vergoeding overgaan. Dit alles staat los van het feit dat elke bank een eigen coulancebeleid hanteert, waarin zij per geval bepaalt, ook al blijkt een klant grof nalatig te hebben gehandeld, om de schade alsnog geheel of gedeeltelijk te vergoeden.
Kijk voor informatie over de veiligheidsregels op Betaalvereniging.nl

De schade door phishing bij internetbankieren is toegenomen van 1,05 miljoen euro in 2017 naar 3,81 miljoen euro in 2018. Niettemin is de totale schade door fraude in het betalingsverkeer in 2018 licht gedaald, met 2 procent. Die totale daling is vooral het gevolg van veel minder fraude met betaalpassen, automatische incasso’s en overschrijvingsformulieren. Voor mobiel bankieren is er in 2018 wederom helemaal geen fraude gemeld.

Lees meer in het nieuwsbericht d.d. 27 maart 2019

Bij phishing of smishing vissen fraudeurs via valse e-mails of SMS-berichten onder andere naar vertrouwelijke identiteitsgegevens en uw beveiligingscodes voor internetbankieren, mobiel bankieren en betaalkaarten.

Zo herkent u phishing en smishing

  • De e-mail of SMS komt onverwacht en ongevraagd en is zogenaamd verzonden door een bekende organisatie.
  • Het e-mailadres of telefoonnummer van de afzender wijkt af van wat u gewend bent;
  • wijs het afzenderadres aan met uw muis of vinger om een afwijkend verborgen adres te zien.
  • Er staan kromme zinnen, taalfouten en veel buitenlandse woorden in het bericht.
  • Het bericht bevat een hyperlink naar een website waar u persoonsgegevens of beveiligingscodes moet invullen.
  • Het bericht belooft u een beloning als u snel doorklikt en reageert.
  • Het bericht waarschuwt voor onheil als u niet snel doorklikt en reageert.
  • Het bericht vraagt om vertrouwelijke persoonsgegevens of beveiligingscodes terug te sturen.
  • Uw spamfilter of mailprogramma heeft de e-mail als ‘spam’ aangemerkt.

Twijfelt u aan de echtheid van een e-mail of SMS? Klik niet op hyperlinks, bel uw bank en vraag het aan een medewerker. Bel nooit naar een telefoonnummer dat in het twijfelachtige bericht zelf staat. Bel ook direct naar uw bank als u toch op een hyperlink van een valse website heeft geklikt.

Met checkjelinkje.nl kunt u controleren of een hyperlink betrouwbaar is of niet.

Voor meer informatie kijk op Veiligbankieren.nl.