Sanctiemaatregelen

Sancties van de Verenigde Naties, de Europese Unie en de Verenigde Staten beperken het betalings- en handelsverkeer met landen die bijvoorbeeld oorlog voeren of de mensenrechten schenden. Overweegt u zaken te doen met deze landen? Neem dan altijd eerst contact op met uw bank.

Highlights

  • Sancties zijn bedoeld om het gedrag te beïnvloeden van landen of regimes die oorlog voeren, mensenrechten schenden of een bedreiging vormen voor internationale vrede en veiligheid.
  • Voorbeelden van sancties zijn wapenembargo’s, reis- en visumrestricties, verbod op de import of export van alle of specifieke goederen en beperkingen aan het betalingsverkeer (bijvoorbeeld een verbod op het verstrekken van kredieten).
  • Financiële instellingen moeten zich houden aan de wettelijke sancties. In sommige gevallen zijn banken nog strenger, omdat ze de risico’s te groot vinden. 
  • Overleg vooraf met de bank als u zaken wilt doen met deze landen. Anders loopt u het risico dat de bank de transactie niet uitvoert.

Overzicht van actuele sancties

Op dit moment gelden er maatregelen voor ongeveer 30 landen. De sancties variëren van beperkt (bijvoorbeeld het EU-wapenembargo tegen China) tot uitgebreid. Uitleg over de Sanctiewet in Nederland en de lijst ‘personen en organisaties met bevroren tegoeden’ vindt u op Rijksoverheid.nl. Via onderstaande links kunt u controleren welke sancties op dit moment gelden.

Veelgestelde vragen over Sanctiemaatregelen

U doet er zeer verstandig aan altijd vooraf contact op te nemen met uw bank. Verricht u namelijk zonder overleg met de bank transacties met deze landen, dan bestaat de kans dat de bank de transacties niet uitvoert. Controleer ook regelmatig de sites van de bevoegde autoriteiten (onder andere de Verenigde Naties, de Europese Unie en Verenigde Staten) om er zeker van te zijn dat u nog over de meest actuele informatie beschikt.

Ja, de bank die binnen SEPA-incasso’s (SEPA Direct Debits) ten laste van of SEPA-betalingen ten gunste (SEPA Credit Transfers) van haar klanten ontvangt met éénzelfde, bekende en gecontroleerde tegenpartij kan deze  transacties risico gebaseerd benaderen (periodieke controle). Voorwaarde hierbij is dat de bank zich vergewist van een minimaal risico dat bij een financiële dienst of transactie financiële middelen gaan naar één van de (rechts)personen en entiteiten, genoemd in de Sanctieregelgeving.

Meer informatie vindt u op DNB.nl.

Amerikaanse sancties gelden voor Amerikaanse personen en bedrijven, en voor alle personen en instellingen in de Verenigde Staten. Veel Nederlandse banken zijn ook actief in de VS. Dat betekent dat zij kunnen worden bestraft als zij de Amerikaanse sanctiewetgeving niet naleven. Tevens is van belang dat alle transacties in Amerikaanse dollars via de VS lopen en daarom onder de Amerikaanse wetgeving vallen.

Strategische goederen zijn onder te verdelen in militaire goederen en dual use goederen. Voor de export en doorvoer van militaire goederen gelden strenge regels en is een vergunning vereist. Hier vindt u de lijst met militaire goederen. Dual use goederen zijn goederen die zowel een civiele als militaire toepassing kunnen krijgen. Voor export naar landen buiten de EU is een vergunning nodig. Voor het leveren van strategische diensten, bijvoorbeeld technische bijstand, gelden eveneens beperkingen. Meer informatie vindt u op de site van de Rijksoverheid