Sanctiemaatregelen

Sancties van de Verenigde Naties, de Europese Unie en de Verenigde Staten beperken het betalings- en handelsverkeer met landen die bijvoorbeeld oorlog voeren of de mensenrechten schenden. Overweegt u zaken te doen met deze landen? Neem dan altijd eerst contact op met uw bank.

Highlights

  • Sancties zijn bedoeld om het gedrag te beïnvloeden van landen of regimes die oorlog voeren, mensenrechten schenden of een bedreiging vormen voor internationale vrede en veiligheid.
  • Voorbeelden van sancties zijn wapenembargo’s, reis- en visumrestricties, verbod op de import of export van alle of specifieke goederen en beperkingen aan het betalingsverkeer (bijvoorbeeld een verbod op het verstrekken van kredieten).
  • Financiële instellingen moeten zich houden aan de wettelijke sancties. In sommige gevallen zijn banken nog strenger, omdat ze de risico’s te groot vinden. 
  • Overleg vooraf met de bank als u zaken wilt doen met deze landen. Anders loopt u het risico dat de bank de transactie niet uitvoert.

Overzicht van actuele sancties

Op dit moment gelden er maatregelen voor ongeveer 30 landen. De sancties variëren van beperkt (bijvoorbeeld het EU-wapenembargo tegen China) tot uitgebreid. Uitleg over de Sanctiewet in Nederland en de lijst ‘personen en organisaties met bevroren tegoeden’ vindt u op Rijksoverheid.nl. Via onderstaande links kunt u controleren welke sancties op dit moment gelden.