Incidentenwaarschuwings systeem financiële instellingen

Bij het bestrijden van criminaliteit is het cruciaal dat financiële instellingen informatie uitwisselen. Het Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen (IFI) is een belangrijk preventiemiddel tegen fraude. In het systeem staan gegevens van (rechts)personen die een risico vormen.

Highlights

  • Het Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen bestaat sinds 1997. Banken en andere financiële instellingen registreren gegevens van consumenten en rechtspersonen die hebben gefraudeerd of op een andere manier een risico vormen.
  • Ook toetsen banken en financiële instellingen of toekomstige klanten (consumenten en rechtspersonen) of personeelsleden in het systeem voorkomen.
  • Doel is activiteiten die een gevaar vormen voor de veiligheid en integriteit van de financiële sector op tijd te signaleren.

Privacy

Banken verzamelen en verwerken privacygevoelige informatie voor het waarschuwingssysteem. Om die reden is er het juridisch Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen. In het protocol staan de procedures en voorwaarden voor het vastleggen, gebruiken en uitwisselen van persoonsgegevens. Het protocol is goedgekeurd door het College bescherming persoonsgegevens (sinds 2016 Autoriteit Persoonsgegevens).

Veelgestelde vragen

Er is een mogelijkheid om een betaalrekening onder het Convenant Basisbankrekening te openen. Informatie hierover vindt u op Basisbankrekening.nl.

Hebt u vernomen dat u bent opgenomen in het Incidentenregister van een financiële instelling of het Externe Verwijzingsregister? Dan kunt u een schriftelijk verzoek om inzage indienen. Dat kunt u doen bij de afdeling Veiligheidszaken van de betrokken financiële instelling. Stuur een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee.

 De registratie van incidenten en opname in het Externe Verwijzingsregister blijft maximaal acht jaar staan. Deze termijn gaat opnieuw in als zich tussentijds nieuwe incidenten voordoen.

Bent u het niet eens met de registratie van uw gegevens in het Incidentenregister of het Externe Verwijzingsregister? Dan kunt u bezwaar maken bij de financiële instelling die u heeft geregistreerd. De klachtenprocedure vindt u op de website van uw bank of financiële instelling. Leidt dat niet tot oplossing van het geschil, dan kunt u een klacht indienen bij de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) of de bevoegde rechter. 

Banken registreren gegevens van rechts(personen) die hebben gefraudeerd of op een andere manier een integriteitsrisico vormen. Meer informatie kunt u vinden in het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen

Binnen het Externe Verwijzingsregister – dat toegankelijk is voor alle deelnemende financiële instellingen – worden alleen de naam en geboortedatum (of het KvK-nummer) van de betrokkenen (rechts)persoon geregistreerd. Het incident en de details worden vastgelegd door banken en andere financiële instellingen in hun eigen incidentenregister

Om er achter te komen welke instantie u heeft geregistreerd, kunt u uw eigen bank vragen wie dit is geweest. De instantie die u heeft geregistreerd kan u als enige vertellen waarom dit is gebeurd. Andere banken/instellingen hebben hier geen inzage in.