Hypotheekfraude

Door hypotheekfraude wordt jaarlijks voor tientallen miljoenen euro’s financiële en maatschappelijke schade aangericht. De NVB werkt samen met andere hypotheekverstrekkers, politie en justitie aan preventie, opsporing en vervolging van fraude.

Highlights

 • Bij hypotheekfraude misleiden criminelen geldverstrekkers om een hypotheek te krijgen. Daarvoor vervalsen ze bijvoorbeeld identiteitsbewijzen, offertes en facturen van aannemers, en loon- en inkomensgegevens, zoals salarisstroken, werkgeversverklaringen of bankafschriften
 • Hypotheekfraude richt financiële en maatschappelijke schade aan. De fraude gaat vaak samen met andere vormen van criminaliteit, zoals hennepteelt, illegale verhuur en witwassen.
 • Banken werken samen met andere hypotheekverstrekkers in de Stichting Fraudebestrijding Hypotheken (SFH) om fraude aan te pakken en te voorkomen. Bijna alle Nederlandse hypotheekverstrekkers zijn aangesloten bij de SFH.

Stichting Fraudebestrijding Hypotheken

Poortwachter op het gebied van integriteit rondom hypotheektransacties

De Stichting Fraudebestrijding Hypotheken (SFH) is een samenwerkingsverband van alle Nederlandse hypotheekverstrekkers om hypotheekfraude te voorkomen. De Stichting is een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Banken en het Verbond van Verzekeraars.

Via de SFH werken hypotheekverstrekkers samen bij fraudeonderzoeken, werken zij samen met (publieke) partners, signaleren zij trends en ontwikkelingen op fraudegebied en nemen zij gezamenlijk preventieve maatregelen.

Visie

 • Een bijdrage leveren aan het detecteren en voorkomen van witwassen van gelden of financiering van terrorisme via vastgoedtransacties (poortwachtersfunctie)
 • Het maatschappelijke probleem van ondermijning door middel van aan de opium wet gerelateerde criminaliteit in door financiële instellingen gefinancierde panden, zoals koopwoningen en bedrijfspanden, te bestrijden
 • Het faciliteren van geldverstrekkers met tools en best practices om hypotheekfraude beter te bestrijden en de integriteit van de financiële sector te waarborgen
 • Stimuleren van samenwerking tussen partijen in de publieke en private sector


EVR
Wanneer een natuurlijk persoon of rechtspersoon betrokken is bij een incident, bijvoorbeeld hypotheekfraude bij een hypotheekverstrekker, dan kan een beperkt aantal gegevens van diegene in het interne verwijzingsregister (IVR) opgenomen worden. Indien het een ernstig incident is komen deze zelfde gegevens in het ‘externe verwijzingsregister’ (EVR).
Op deze pagina vindt u meer informatie over de IVR/EVR-registratie.Melding van hypotheekfraude
Indien u een melding van hypotheekfraude wilt maken, kunt u hiervoor terecht bij betrokken hypotheekverstrekker. Mocht de hypotheekverstrekker niet bekend zijn/achterhaald kunnen worden, dan kunt u het hypotheekregister van het Kadaster raadplegen. Hier zijn wel enkele kosten aan verbonden. Ook kunt u een melding doen via een officieel meldpunt zoals misdaad anoniem.
Heeft u algemene vragen dan kunt u contact opnemen met sfh@nvb.nl.

Veelvoorkomende vormen van hypotheekfraude

 • Vervalsen van werkgeversverklaringen en/of loongegevens, al dan niet in samenspraak met de werkgever.
 • Frauduleuze uitbetalingen bouwdepot.
 • Gebruik onderpand voor doel anders dan opgegeven bij financier (hennepteelt, onrechtmatige verhuur, illegale prostitutie, enzovoort).
 • Gefingeerde winst creëren door georganiseerde ABC-constructies (het in korte tijd kopen en doorverkopen van een woning, waardoor de hypotheekverstrekker eindigt met een onderpand dat ver boven de marktwaarde is aangekocht) en witwassen
 • Verzwijgen bezit meerdere onroerende goederen. 

 

 

Coördinatie bij aanpak hypotheekfraude

Het opsporen en vervolgen van fraudeurs blijft complex ondanks dat er één elektronisch loket voor aangiftes, een landelijk aanspreekpunt bij politie en Openbaar Ministerie en er een goede samenwerking is.