Fraude

Banken en hun klanten worden regelmatig met fraude geconfronteerd. Criminelen zijn goed georganiseerd, werken grensoverschrijdend en slaan vooral digitaal hun slag. De NVB zet zich onder meer in voor een sterke samenwerking met de publieke sector in de strijd tegen fraude.

Highlights

 • De totale schade als gevolg van phishing (6,1 miljoen euro) en bankhelpdeskfraude (16,5 miljoen euro) kwam in de eerste zes maanden van 2021 uit op ruim 22,5 miljoen euro.
  Zie nieuwsbericht d.d. 17 november 2021
 • Criminelen slaan hun slag door computers te besmetten met malware (schadelijke software) die ze in staat stelt in te breken op de computer. Daarnaast proberen ze persoonlijke informatie in handen te krijgen, bijvoorbeeld door valse e-mails te sturen (phishing). Fraude met pinpassen en creditcards komt ook nog steeds voor.
 • De laatste tijd is CEO-fraude in opmars. Criminelen geven zich daarbij uit als directeur of ander hooggeplaatst persoon van een bedrijf en vragen medewerkers – meestal van de financiële administratie - om geld over te maken naar hun rekeningnummer. Zie ook Veelgestelde vragen
 • De NVB zet zich in voor een sterke samenwerking met de publieke sector in de strijd tegen fraude en is een van de oprichters van de Electronic Crimes Task Force (ECTF). De ECTF is een samenwerkingsverband tussen de banken, politie en Openbaar Ministerie (OM).

Website Veiligbankieren.nl

Banken werken nauw samen om fraude te bestrijden. Veiligbankieren.nl is het online platform van banken waar consumenten informatie krijgen over het herkennen en voorkomen van fraude. Op de website staan veelgebruikte vormen van fraude beschreven, zoals phishing, malware en social engineering. Ook lezen consumenten er hoe ze veilig kunnen betalen.

Veelgestelde vragen over Fraude

Sinds enige tijd zijn diverse (meestal grote) bedrijven -ook in ons land- slachtoffer van een geavanceerde vorm van fraude. Hierbij geven criminelen zich uit als directeur dan wel een ander hooggeplaatst persoon binnen een bedrijf en verzoeken in die hoedanigheid medewerkers van bijvoorbeeld de financiële administratie een groot geldbedrag over te maken.

Ja, dat mag. Banken, creditcardmaatschappijen, verzekeraars, notarissen en casino’s zijn namelijk wettelijk verplicht de identiteit van hun klanten vast te stellen. Om te kunnen bewijzen dat ze aan deze plicht hebben voldaan, mogen zij een kopie of scan van uw identiteitsbewijs maken. Bijvoorbeeld van uw paspoort of identiteitskaart.

Bewaren kopie identiteitsbewijs
De bank, de creditcardmaatschappij, de verzekeraar, de notaris of het casino moet de kopie of scan van uw identiteitsbewijs 5 jaar bewaren nadat u geen klant meer bent. 

Wettelijke plicht identiteit vaststellen
De verplichting voor banken, creditcardmaatschappijen, verzekeraars, notarissen en casino’s om de identiteit van hun klanten vast te stellen staat in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). In deze wet staat ook dat een bank, verzekeraar, notaris of casino een kopie mag maken en bewaren van het identiteitsbewijs van een klant.

Gebruik BSN door bank, notaris of casino
Op uw identiteitsbewijs staat uw burgerservicenummer (BSN). Banken, creditcardmaatschappijen, verzekeraars, notarissen en casino’s mogen van de wet uw BSN gebruiken. U kunt daarom niet uw BSN afschermen of onleesbaar maken op de kopie of scan van uw identiteitsbewijs.

Zie de uitleg hierover van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Kijk voor de meest recente cijfers op de themapagina Fraude.

Bij phishing of smishing vissen fraudeurs via valse e-mails of SMS-berichten onder andere naar vertrouwelijke identiteitsgegevens en uw beveiligingscodes voor internetbankieren, mobiel bankieren en betaalkaarten.

Zo herkent u phishing en smishing

 • De e-mail of SMS komt onverwacht en ongevraagd en is zogenaamd verzonden door een bekende organisatie.
 • Het e-mailadres of telefoonnummer van de afzender wijkt af van wat u gewend bent;
 • wijs het afzenderadres aan met uw muis of vinger om een afwijkend verborgen adres te zien.
 • Er staan kromme zinnen, taalfouten en veel buitenlandse woorden in het bericht.
 • Het bericht bevat een hyperlink naar een website waar u persoonsgegevens of beveiligingscodes moet invullen.
 • Het bericht belooft u een beloning als u snel doorklikt en reageert.
 • Het bericht waarschuwt voor onheil als u niet snel doorklikt en reageert.
 • Het bericht vraagt om vertrouwelijke persoonsgegevens of beveiligingscodes terug te sturen.
 • Uw spamfilter of mailprogramma heeft de e-mail als ‘spam’ aangemerkt.

Twijfelt u aan de echtheid van een e-mail of SMS? Klik niet op hyperlinks, bel uw bank en vraag het aan een medewerker. Bel nooit naar een telefoonnummer dat in het twijfelachtige bericht zelf staat. Bel ook direct naar uw bank als u toch op een hyperlink van een valse website heeft geklikt.

Met checkjelinkje.nl kunt u controleren of een hyperlink betrouwbaar is of niet.

Voor meer informatie kijk op Veiligbankieren.nl.