FATCA

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

FATCA

De Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) is de Amerikaanse wet die wereldwijd belastingontduiking door Amerikaans belastingplichtigen bestrijdt. Banken moeten op grond van deze wet en afspraken tussen de Nederlandse en Amerikaanse overheid vaststellen of klanten onder deze regelgeving vallen. Deze regelgeving brengt voor klanten van Nederlandse banken mee dat zij informatie aan de bank hebben te verstrekken.

Highlights

  • FATCA verplicht financiële instellingen buiten de Verenigde Staten om gegevens te rapporteren over Amerikaanse belastingplichtigen. De Nederlandse en Amerikaanse overheid hebben via een Intergovernmental Agreement afspraken gemaakt op grond waarvan ook Nederlandse banken hieraan moeten voldoen.
  • Nederlandse banken zijn verplicht vast te stellen of een klant onder de Amerikaanse regelgeving valt en moeten in dat geval jaarlijks informatie aan de Nederlandse Belastingdienst verstrekken.
  • Nederlandse banken kunnen niet van deze regels afwijken. De Nederlandse wetgeving bevat namelijk sancties voor banken indien de verplichtingen niet worden nagekomen.

Wat betekent dit voor klanten?

Banken zijn verplicht vast te stellen of een klant op grond van de Amerikaanse en Nederlandse regelgeving een zogenoemde ‘U.S. person’ is. Deze verplichting geldt zowel voor nieuwe als bestaande klanten en brengt mee dat klanten informatie aan de bank moeten overleggen als zij een klantrelatie hebben of willen hebben. Voor klanten betekent dit dat zij gehoor dienen te geven aan een verzoek van een bank om informatie te verstekken.

Welke informatie hebben banken aan te leveren?

Op grond van de rapportageverplichtingen hebben banken de volgende gegevens van hun klanten aan de Nederlandse Belastingdienst te rapporteren: naam, adres, rekeningnummer, Social Security Number of ander Taxpayer Identification Number, saldo van de rekening(en), de ontvangen rente en dividenden alsmede de opbrengsten van de verkoop, terugbetalingen of afkopen van vermogensbestanddelen.

Waar kunt u terecht voor meer informatie en ondersteuning?

De NVB en Nederlandse banken zijn geen adviseurs op het terrein van Amerikaanse regels en wetgeving. Het zijn van een zogenoemde U.S. person kan meebrengen dat u in Amerika aangifte van belasting moet doen en over een Amerikaans Social Security Number (‘SSN’) of Individual Taxpayer Identification Number (ITIN) dient te beschikken. Voor vragen over bovenstaande onderwerpen en uw eigen situatie raden wij u aan om contact op te nemen met een in het Amerikaanse belastingrecht gespecialiseerde belastingadviseur.