Cyberveiligheid

Cyberveiligheid is vanwege het vertrouwelijke karakter van veel bankgegevens essentieel voor het vertrouwen van klanten in hun bank. Het voorkomen en beperken van de gevolgen van cybercriminaliteit heeft dan ook hoge prioriteit binnen de bancaire sector. De NVB ondersteunt de sector bij het creëren van randvoorwaarden om door samenwerking de cyberveiligheid te bevorderen. Verder vertegenwoordigt de NVB de sector naar verschillende stakeholders en de nationale en Europese politiek.

Highlights

  • Samenwerken en informatie-uitwisseling is essentieel om cybercriminaliteit te voorkomen en te bestrijden. Banken werken daarom veel samen in publiek private samenwerkingsverbanden. Zo is in 2011 de Electronic Crime Taskforce (ECTF) gestart met als doel digitale criminaliteit te bestrijden. Bij dit samenwerkingsverband zijn de 4 grootbanken, OM, Nationale Politie en NVB aangesloten.
  • Een ander samenwerkingsverband is het FI ISACS (Financial Institutes – Information Sharing and Analysis Center). Dit overleg is gestart in 2003 door de banken en inmiddels nemen naast twaalf banken ook het NCSC, de Nationale Politie en de AIVD deel.
  • Cybercriminelen gebruiken de onwetendheid van klanten vaak als ingang voor hun activiteiten. Banken investeren daarom in het verhogen van het veiligheidsbewustzijn van hun klanten. De banken participeren samen met de overheid in gezamenlijke publiekscampagnes (zoals alert online en Hang op! Klik weg! Bel uw bank!) om de klanten van de banken weerbaarder te maken tegen cyberaanvallen.
  • Mensen die via verkoopsites zoals Marktplaats op internet zijn opgelicht, kunnen dit melden via Landelijk Meldpunt Internetoplichting (LMIO). Binnen LMIO werken de Politie, Openbaar Ministerie, Marktplaats, banken en internetserviceproviders samen aan het terugdringen van internetoplichting.

Meer Informatie

Wat kunt u zelf doen om uw cyberveiligheid te verhogen? Kijk op:

 

Cijfers

 

Veelgestelde vragen

Voor meer informatie bekijk de uniforme veiligheidsregels (Betaalvereniging.nl) of kijk op veiligbankieren.nl