Banken als poortwachter tegen witwassen – Wat betekent dat voor klant en samenleving?

Als maatschappij willen we niet dat ons financiёle systeem wordt misbruikt voor witwassen en terrorismefinanciering. Banken zijn wettelijk verplicht om misbruik te voorkomen. Daar spannen ze zich ook voor in. Ze doen klantonderzoek en monitoren transacties. Dat raakt ook u als klant. Banken willen een effectieve poortwachter zijn. Lees meer over de huidige knelpunten voor klant, maatschappij en bank en welke mogelijke oplossingen banken zien.

Waarom zijn poortwachters nodig?

In Nederland wordt jaarlijks naar schatting ruim 16 miljard aan crimineel geld witgewassen. Geld dat wordt verdiend met georganiseerde misdaad, zoals drugshandel en uitbuiting. Criminelen brengen dat illegale geld graag in ons legale financiёle systeem. Poortwachters hebben de wettelijke verplichting om ons financiële systeem schoon te houden. Lees hier waarom poortwachters zoals banken, accountants en notarissen nodig zijn.

Wat kunt u als klant van uw bank verwachten?

Waarom wil de bank zo veel van u weten? Waarom duurt het openen van een rekening soms lang? Logische vragen. Banken moeten – in alle fases van een klantrelatie – zorgvuldig klantonderzoek doen naar mogelijke ‘integriteitsrisico’s’, zoals witwassen en terrorismefinanciering. Dat onderzoek heeft impact op u als klant. Lees meer over wat banken moeten doen en wat u zelf kunt doen.

Waarom zijn banken een belangrijke poortwachter?

Banken verlenen toegang tot het betalingsverkeer. Want het is de bank die een rekening opent voor een klant. Om het financiёle systeem schoon en integer te houden, doen banken klantonderzoek. Zo beoordeelt een bank of zij iemand als klant kan, mag en wil accepteren. Banken moeten de transacties van alle klanten continu monitoren. Lees meer over het klantonderzoek en transactiemonitoring.

Welke knelpunten en mogelijke oplossingen zien banken?

Het ‘schoonhouden’ van ons financiёle systeem mag niet als uitkomst hebben dat mensen ten onrechte worden buitengesloten. De uitvoering van de wettelijke verplichtingen om het financiёle systeem schoon te houden, moeten proportioneel en efficiënt zijn, vinden banken. Met aandacht voor de impact op klanten en mogelijk ongewenste effecten. Lees hier de knelpunten en mogelijke oplossingen die banken zien.