Aanpak Witwassen

In Nederland gaat naar schatting jaarlijks voor 16 miljard euro aan zwart geld rond, voor het overgrote deel gerelateerd aan drugshandel en fraude. Dit is dus een serieus maatschappelijk probleem. Nederlandse banken werken samen met de overheid om witwassen zo effectief mogelijk aan te pakken.

Highlights

  • Banken nemen hun verantwoordelijkheid en zetten alles op alles om witwassen te voorkomen, zowel bij de aanname en de beoordeling van klanten als bij de monitoring van betaaltransacties.
  • Banken willen op geen enkele manier meewerken aan witwaspraktijken. De bestrijding daarvan heeft bij banken dan ook hoge prioriteit.
  • In Nederland houden zich bij banken op dit moment naar schatting 5500 tot 6000 medewerkers direct en fulltime bezig met de strijd tegen het witwassen. In feite heeft iedere bankmedewerker hier aandacht voor en wordt dit vraagstuk bij banken ook internationaal opgepakt. 
  • Om witwassen nog efficiënter tegen te gaan is het nodig dat banken onderling gegevens kunnen uitwisselen. Het is daarom goed dat het kabinet de wet op dit punt op korte termijn wil aanpassen.
  • Ook het gebruik van het BSN, verificatie van gegevens in de Basisregistratie Personen en volledige toegang tot de relevante gegevens in het UBO-register ('ultimate beneficial owner’) stelt banken beter in staat om hun poortwachtersfunctie uit te oefenen.

Banken ondersteunen actief de nationale aanpak die de ministers Hoekstra (Financiën) en Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) op 1 juli 2019 presenteerden om witwassen tegen te gaan. Hiermee is een belangrijke stap gezet om Nederland nog onaantrekkelijker te maken voor criminelen die hun geld willen witwassen.
Banken onderzoeken in dit kader hoe zij hun onderlinge samenwerking in de strijd tegen witwassen verder kunnen intensiveren. Een voorbeeld hiervan is de zogeheten AML, CTF & Sanctions Guidance (zie hieronder), die de NVB in juli 2019 publiceerde ten behoeve van haar leden.