Nederlandse Depositogarantie

De Nederlandse Depositogarantie beschermt rekeninghouders als een bank onverhoopt failliet mocht gaan. In dat geval is geld op betaal- en spaarrekeningen beschermd van 1 cent tot € 100.000 per persoon. Daarmee draagt de Nederlandse Depositogarantie bij aan het vertrouwen in de banken.

Highlights

  • Uw geld op rekeningen bij Nederlandse banken wordt wettelijk beschermd door de Nederlandse Depositogarantie. Mocht een bank failliet gaan, dan zorgt De Nederlandsche Bank (DNB) dat u uw geld terugkrijgt. Van 1 cent tot maximaal EUR 100.000 per persoon, per bank.
  • In het geval dat een bank failliet gaat, heeft u dankzij depositogarantie binnen 7 werkdagen weer de beschikking over uw geld. Deze bescherming is automatisch geregeld. De Nederlandsche Bank is namens de overheid de uitvoerder van de Nederlandse Depositogarantie. Kijk voor meer informatie over de Nederlandse Depositogarantie op dnb.nl.
  • Depositogarantie beschermt het geld dat u op een rekening bij een bank heeft staan. Bijvoorbeeld op uw betaalrekening, spaarrekening of termijndeposito. Uw beleggingen in bijvoorbeeld obligaties, aandelen of virtueel geld (crypto’s) zijn niet beschermd door depositogarantie.
  • De Nederlandse Depositogarantie beschermt automatisch het geld van alle particulieren en vrijwel alle bedrijven en organisaties. De enige uitzonderingen zijn overheidsorganisaties en financiële ondernemingen.
  • De Nederlandse Depositogarantie beschermt uw geld op rekeningen bij uw bank van 1 cent tot € 100.000. Deze limiet geldt per persoon en gaat over het totale bedrag op al uw rekeningen bij. Heeft u een gezamenlijke (en/of-) rekening, bijvoorbeeld met uw partner? Dan is er voor alle rekeninghouders een zelfstandige bescherming door de Nederlandse Depositogarantie. Een en/of-rekening van twee personen kan dus maximaal beschermd zijn tot € 200.000 als deze personen geen andere rekeningen bij de bank hebben.
  • Meer informatie over de Nederlandse Depositogarantie is te vinden op dnb.nl, de website van de Nederlandsche Bank die uitvoerder is van de Nederlandse Depositogarantie.

Achtergrondinformatie

  • Het Depositogarantiestelsel (DGS) is Europees geregeld. Het depositogarantiestelsel beschermt spaarders als een bank onverhoopt failliet mocht gaan. In dat geval zijn spaartegoeden tot € 100.000 per rekeninghouder gegarandeerd. Daarmee draagt het DGS bij aan het vertrouwen van spaarders in de banken. Sinds juli 2015 geldt een nieuwe Europese richtlijn voor de garantie van spaartegoeden. In de richtlijn is bepaald dat tegoeden van spaarders tot € 100.000 per bank zijn gegarandeerd. Is er sprake van een tijdelijk hoog spaartegoed vanwege de verkoop van een huis, dan wordt hiervoor gedurende een periode van drie maanden tot € 500.000 per rekeninghouder gegarandeerd. Dit zijn de zogenaamde “temporary high balances”.
  • Banken hebben het DGS gevuld van zo’n EUR 4 mrd. In Europa is afgesproken dat elk land een fonds opricht, dat vooraf door de banken wordt gevuld. Gaat een bank failliet, dan worden spaarders uit dit fonds gecompenseerd. Tot € 100.000 hebben spaarders en MKB bedrijven de garantie dat zij hun spaargeld terugkrijgen. Alle banken die deelnemen aan het depositogarantiestelsel dragen bij aan het fonds. De hoogte van de bijdrage is mede afhankelijk van het risicoprofiel van de bank: hoe meer risico’s een bank neemt, des te meer deze aan het fonds moet bijdragen. Sinds begin 2016 storten de banken hun bijdrage in het fonds. In 2024 zal het volledig gevuld zijn. De Nederlandse banken storten per jaar ongeveer € 450 miljoen in het fonds. Naar verwachting dragen de banken uiteindelijk € 3,5 tot € 4 miljard bij. De precieze omvang van de bijdrage is afhankelijk van het totale spaartegoed bij de banken.
  • Banken keren binnen 7 werkdagen uit. Spaarders kunnen na faillissement van een bank sneller over hun geld beschikken dan in het verleden het geval was. Sinds 1 januari 2019 bedraagt de uitkeringstermijn niet langer 20 maar 7 werkdagen. Begin augustus 2019 is ook de wettelijke grondslag voor de verwerking van het Burgerservicenummer van kracht geworden. Dit betekent dat DNB als DGS autoriteit in principe in staat is om spaarders binnen 7 werkdagen uit te betalen.
  • DGS autoriteit. Voor de uitvoering van de depositogarantieregeling heeft DNB een DGS autoriteit op gericht. Rekeninghouders kunnen bij de DGS autoriteit aanspraak maken op vergoeding van het spaarsaldo als een bank niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen. Spaarders kunnen zelf navragen of hun bank onder het depositogarantiestelsel valt of kijk op dnb.nl

Veelgestelde vragen

Depositogarantie beschermt het geld dat Nederlanders op de bank hebben staan, van één cent tot honderdduizend euro. Dat gaat automatisch, daar hoeven mensen niets voor te doen. Als je bank failliet gaat, krijg je je geld terug. Dat garanderen de banken en de overheid. Alle banken met een Nederlandse bankvergunning bieden die bescherming, tot honderdduizend euro per rekeninghouder per bank.

Meer informatie vindt u onder thema Toezicht en financiële markten - Nederlandse Depositogarantie

Dat kunt u navragen bij uw bank of zelf opzoeken op de website van de Nederlandsche Bank. Dit register biedt een compleet overzicht van alle banken die onder de Nederlandse Depositogarantie vallen. 

Meer informatie vindt u onder thema Toezicht en financiële markten - Nederlandse Depositogarantie

De voorwaarden zijn dat u rekeninghouder bent bij een bank die gedekt wordt door de Nederlandse Depositogarantie en dat ook het product onder de regeling valt. De maximale vergoeding uit het depositogarantiestelsel is €100.000 euro per rekeninghouder per bank. Daarnaast is er een regeling met een tijdelijke verhoogde uitkering tot €500.000 euro voor een periode van 6 maanden bij verkoop van een woning.

Meer informatie vindt u onder thema Toezicht en financiële markten - Nederlandse Depositogarantie

Ja. Als je een betaal- of spaarrekening hebt bij een bank met een Nederlandse bankvergunning, is je geld automatisch beschermd. Van 1 cent tot honderdduizend euro per rekeninghouder per bank.

Depositogarantie is belangrijk omdat depositogarantie het geld beschermt dat mensen op de bank hebben staan, van 1 cent tot honderdduizend euro. Als mensen weten dat hun geld op de bank beschermd is, zorgt dat voor gemoedsrust en voor vertrouwen in het financiële stelsel.

Eind 2020 was bijna 560 miljard euro aan geld op betaal- en spaarrekeningen bij Nederlandse banken beschermd door Nederlandse Depositogarantie. Dat is bijna 50 miljard euro meer dan een jaar eerder. Ruim 97% van alle Nederlandse bankrekeningen is volledig gegarandeerd.

Alle Nederlandse banken financieren dit. De banken zijn verplicht om geld te storten (premies) in een gezamenlijk fonds: het Depositogarantiefonds. Op deze manier wordt de depositogarantie gefinancierd.