Bankenunie

Europa blijft werken aan de vervolmaking van een bankenunie. Het doel hiervan is het vergroten van de financiële stabiliteit en het versterken van de bankensector in de eurozone. De NVB is voorstander van de bankenunie, want dat maakt grensoverschrijdend werken voor banken eenvoudiger.

Highlights

  • Door de Europese bankenunie is de kans dat een bank failliet gaat nog verder afgenomen. Bovendien is de kans dat de belastingbetaler - indien er onverhoopt toch een bank failliet gaat - moet bijspringen aanzienlijk kleiner geworden.

  • De bankenunie bestaat uit vier pijlers: uniforme regels voor alle banken in de eurozone, bankentoezicht op Europees niveau, een Europees resolutiemechanisme voor banken die in de problemen komen en een Europees garantiestelsel voor spaarders.
  • De 130 grootste banken in de eurozone staan sinds november 2014 onder direct toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB). De overige banken blijven onder het directe toezicht van de nationale toezichthouders, maar ook zij vallen onder de eindverantwoordelijkheid van de ECB. Het centrale toezicht op de banken in de eurozone wordt het Single Supervisory Mechanism (SSM) genoemd.
  • Het Europees resolutiemechanisme (Single Resolution Mechanism of SRM) voorziet in een Europese aanpak van probleembanken. Sinds april 2015 is de Single Resolution Board (SRB) verantwoordelijk voor de afwikkelingsplannen van de systeemrelevante banken. Gaat een bank failliet of moet een bank worden gered, dan zullen in de toekomst de aandeelhouders en overige schuldeisers in principe de kosten dragen. Als dat niet voldoende is, worden de resterende kosten betaald uit een door de Europese banken gevuld resolutiefonds. Dit fonds zal uiteindelijk ca EUR 60 mrd bedragen. 
  • Een volgende stap in de vorming van de Europese bankenunie zou de verdere harmonisatie van de nationale garantiestelsels voor spaarders kunnen. Het Europees parlement heeft hierover nog geen besluit genomen. Op dit moment wordt in elke lidstaat al een vooraf gevuld fonds opgebouwd voor de schadeloosstelling van spaarders in geval van faillissement.

Veelgestelde vragen

In 2012 heeft de Europese Commissie de hoofdlijnen voor de bankenunie uiteengezet. De Europese Bankenunie bestaat uit drie verschillende onderdelen ('pijlers'): het Single Supervisory Mechanism (SSM; het Europese toezicht), het Single Resolution Mechanism (SRM) met een Single Resolution Fund (het Europese crisismanagement) en het Single Rulebook (gemeenschappelijk handboek) vormen de basis voor het Europese toezicht.