Toezicht en financiële markten

Sinds de crisis is het toezicht op de banken verscherpt en zijn er veel nieuwe regels gekomen. Deze nieuwe regels dragen bij aan de financiële stabiliteit en aan het vertrouwen in de bankensector. Wel moet worden voorkomen dat door stapeling van Europese en nationale regels de dienstverlening van banken in het gedrang komt.

De NVB steunt maatregelen die bijdragen aan de stabiliteit van het financiële systeem en het vertrouwen in de bankensector. In dit verband zijn onder andere van belang de vorming van de Europese bankenunie, de aangescherpte normen voor de hoogte en de kwaliteit van het kapitaal van banken (Basel III) en het Europese resolutiemechanisme (SRM) voor de aanpak van probleembanken.

Banken zijn volop bezig met het invoeren van deze nieuwe regels. In oktober 2014 presenteerde de NVB bovendien de vernieuwde Code Banken, waarin principes voor goed bestuur en risicobeleid zijn vastgelegd, evenals voor de inrichting van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen.

Hoewel de banken de regelgeving ondersteunen, moet er wel voor worden gewaakt dat door de stapeling van Europese en nationale regels de dienstverlening in het gedrang komt. De NVB zoekt daarom met de stakeholders naar oplossingen die enerzijds de stabiliteit vergroten en anderzijds voldoende ruimte bieden voor dienstverlening aan consumenten en bedrijven.