International Financial Reporting Standards (IFRS)

IFRS is de verplichte standaard voor verslaglegging door beursgenoteerde bedrijven in de Europese Unie (EU). In reactie op de financiële crisis zijn en worden deze regels aangepast. De nieuwe regels zijn bepalend voor de manier waarop banken hun bezittingen en verplichtingen moeten waarderen. De NVB volgt dit proces dan ook op de voet.

Highlights

  • De NVB is voorstander van internationale verslagleggingsregels. IFRS draagt bij aan een gelijk speelveld tussen bedrijven en banken in de EU en bevordert de vergelijkbaarheid van financiële rapportages.
  • De International Accounting Standards Board (IASB) heeft ook nieuwe standaarden voor financiële instrumenten ontwikkeld (IFRS-9). De NVB vindt de ontwikkeling van deze aangepaste standaarden een goede zaak en heeft gereageerd op de verschillende voorstellen van de IASB.
  • IFRS-9 is van toepassing verklaard door de Europese Commissie en zal vanaf 1 januari 2018 gaan gelden.

Convergentie internationale standaarden

Bedrijven in de Verenigde Staten rapporteren volgens andere boekhoudkundige regels: US General Agreed Accounting Principles (USGAAP). Tussen de beide standaarden bestaan belangrijke verschillen, bijvoorbeeld als het gaat om het moment waarop voorzieningen moeten worden genomen voor slechte kredieten. De NVB ziet graag dat deze standaarden naar elkaar toe groeien, zodat de cijfers van beursgenoteerde bedrijven wereldwijd beter te vergelijken zijn.