Herstel- en resolutieplannen

Banken in heel Europa beschikken van over herstel- en resolutieplannen. Daarin leggen banken (en toezichthouders) vast welke maatregelen zij kunnen nemen als de financiële stabiliteit van de instelling in het geding is. De NVB vindt dat een goede stap.

Highlights

  • In herstel en resolutieplannen leggen banken maatregelen vast die zij kunnen nemen op het moment dat de financiële continuïteit van de bank in het geding is.
  • Aangezien elke bank uniek is en een eigen bedrijfsmodel heeft, stelt elke bank eigen herstelplannen op. Zo kunnen zij die maatregelen opnemen die in hun specifieke geval het meest effectief zijn.
  • Resolutieplannen worden opgesteld door toezichthouders en geven meer inzicht in de structuur van een bank en daarmee handvatten om in geval van (dreigend) faillissement besmetting van de rest van het financiële systeem te voorkomen.
  • Banken zijn door het opstellen van de herstelplannen bovendien beter voorbereid op mogelijke problemen en kunnen die sneller en efficiënter aanpakken.