Bankenunie

Bankenunie
Europa werkt aan de vervolmaking van een bankenunie. Het doel hiervan is het vergroten van de financiële stabiliteit en het versterken van de bankensector in de eurozone. De NVB is voorstander van de bankenunie, want dat maakt grensoverschrijdend werken voor banken eenvoudiger.

Highlights

  • Door de Europese bankenunie neemt de kans dat een bank failliet gaat af. Ook wordt de kans dat de belastingbetaler - indien er onverhoopt toch een bank failliet gaat - moet bijspringen aanzienlijk kleiner.
  • De bankenunie bestaat uit vier pijlers: uniforme regels voor alle banken in de eurozone, bankentoezicht op Europees niveau, een Europees resolutiemechanisme voor banken die in de problemen komen en een Europees garantiestelsel voor spaarders.
  • De 130 grootste banken in de eurozone staan sinds november 2014 onder direct toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB). De overige banken blijven onder toezicht van de nationale toezichthouders, maar ook zij vallen onder de eindverantwoordelijkheid van de ECB. Het centrale toezicht op de banken in de eurozone wordt het Single Supervisory Mechanism(SSM) genoemd.
  • Het Europees resolutiemechanisme (Single Resolution Mechanism of SRM) voorziet in een Europese aanpak van probleembanken. Sinds april 2015 is de Single Resolution Board (SRB) verantwoordelijk voor de afwikkelingsplannen van de systeemrelevante banken. Gaat een bank failliet of moet een bank worden gered, dan zullen in de toekomst de aandeelhouders en overige schuldeisers in principe de kosten dragen. Als dat niet voldoende is, worden de resterende kosten betaald uit een door de Europese banken gevuld resolutiefonds.
  • De volgende stap in de vorming van de Europese bankenunie is de verdere harmonisatie van de nationale garantiestelsels voor spaarders. Op dit moment wordt in elke lidstaat al een vooraf gevuld fonds opgebouwd voor de schadeloosstelling van spaarders in geval van faillissement.

Europese integratie

Voltooiing van de Europese bankenunie is een voorwaarde voor verdere versterking van het bankenstelsel en het voorkomen van een nieuwe financiële crisis. Maar dat is niet voldoende. De NVB pleit voor verdere Europese integratie en meer begrotingsdiscipline in de Europese lidstaten.