Bankenbelasting

Banken betalen sinds 2012 een bankenbelasting. Het ministerie van Financiën wil banken zo laten bijdragen aan de impliciete overheidsgarantie voor de bancaire sector. De NVB pleit voor geleidelijke afschaffing van de bankenbelasting, omdat de overheidsgarantie fors is afgenomen.

Highlights

  • Banken betalen jaarlijks € 500 miljoen bankenbelasting. In oktober 2012 voerde het kabinet deze belasting in om banken te laten bijdragen aan de impliciete overheidsgarantie, dat wil zeggen de kosten voor de maatschappij als een bank in de problemen overheidssteun krijgt.
  • Uit een evaluatie van de bankenbelasting begin 2016 blijkt dat de kans dat een bank met belastinggeld moet worden gered intussen sterk is afgenomen.
  • Dat komt onder andere door de bijdragen van de banken aan het depositogarantiefonds (voor spaarders) en het resolutiefonds (voor de aanpak van probleembanken). In de periode tot 2024 dragen Nederlandse banken ruim 8 € miljard bij aan deze fondsen. Ook zijn de kapitaalbuffers van de banken sinds de crisis fors toegenomen.
  • De NVB pleit voor geleidelijke afschaffing van de bankenbelasting. Het vergroten van de weerbaarheid betekent dat banken bij problemen niet hoeven terug te vallen op de overheid. Dat was het kernargument voor invoering van de bankenbelasting.