Ondernemen & financieren

Ondernemen en financieren
De rol van de banken in de zakelijke dienstverlening verandert. Niettemin is en blijft de financiering van het bedrijfsleven een kerntaak van de banken. De NVB maakt zich sterk voor een gezond ondernemersklimaat met een breed aanbod van financieringsmogelijkheden.

Nederlandse banken zijn de belangrijkste financieringsbron voor het midden- en kleinbedrijf en hebben de ambitie dat te blijven. Wel neemt de hoeveelheid kredietverlening  af doordat banken onder andere scherper naar de risico's kijken. De NVB is steeds in gesprek met de overheid, ondernemersvertegenwoordigers en aanbieders van (alternatieve vormen van) financiering om ervoor te zorgen dat voor goede plannen altijd passende financiering beschikbaar is.

Banken bieden niet alleen financiering maar helpen ook steeds vaker bij het bundelen van bancaire financiering en andere (alternatieve) vormen van financiering voor het bedrijfsleven. Om ondernemers wegwijs te maken in het groeiende aanbod van financieringsvormen heeft de NVB mede het initiatief genomen voor de Nationale Financieringswijzer.

Naast de financiering van het bedrijfsleven spelen banken ook een grote rol bij de financiering van de zorg en bij het wegnemen van knelpunten bij de financiering van energieprojecten.

Bank in beeld - feiten en cijfers kredietverlening bedrijfsleven