Herstelkader rentederivaten

In het herstelkader rentederivaten staat hoe banken beoordelingen moeten uitvoeren en welke herstelacties mogelijk nodig zijn om mkb-ondernemingen te compenseren.

Highlights

  • Op 5 juli 2016 heeft de onafhankelijke derivatencommissie het herstelkader rentederivaten aangeboden aan minister Dijsselbloem van Financiën. Hierin is geregeld hoe deelnemende banken beoordelingen moeten uitvoeren en welke herstelacties eventueel moeten worden uitgevoerd ter compensatie van mkb-ondernemingen die rentederivatencontracten hebben afgesloten.
  • Bij de totstandkoming van het herstelkader heeft intensief overleg plaatsgevonden met de belanghebbenden, waaronder mkb’ers, hun belangenbehartigers en de banken.
  • Banken hebben eerder aangegeven te willen meewerken aan een passende oplossing voor de rentederivatenproblematiek. ABN AMRO, Deutsche Bank, ING, Rabobank, SNS en Van Lanschot hebben zich vastgelegd op toepassing van het herstelkader.