Financiering van het bedrijfsleven

Banken zijn verreweg de belangrijkste externe financier van het midden- en kleinbedrijf. Door afname van de vraag naar financiering en een scherper risicobeleid van de banken staat er nu minder bancaire financiering uit dan een aantal jaar geleden. Niettemin is en blijft financiering van het bedrijfsleven een kernactiviteit van de banken.

Highlights

  • Nederlandse banken hebben circa € 260 miljard aan zakelijke financiering uitstaan bij bedrijven in Nederland; daarvan is ruim € 125 miljard verstrekt aan het mkb.
  • In de periode van geringe economische groei na de crisis van 2008 hebben bedrijven hun investeringen teruggeschroefd, waardoor de vraag naar financiering is afgenomen. Voor veel bedrijven geldt bovendien dat tijdens de crisis hun financiële gezondheid achteruit is gegaan. Zij hebben in de eerste plaats behoefte aan versterking van hun  risicodragend en eigen vermogen in plaats van bancaire financiering. 
  • Voor financieel gezonde bedrijven met goede ondernemingsplannen is voldoende bancaire financiering beschikbaar. Ook de komende jaren verwachten de banken in de vraag naar financiering te kunnen voorzien. De versterking van de kapitaalbuffers van banken is vooralsnog geen beletsel.
  • De NVB zet zich in voor een gezond ondernemingsklimaat met een breed aanbod van financieringsmogelijkheden. Het kan zijn dat (volledige) bancaire financiering niet verantwoord is. Banken helpen ondernemers in dat geval op weg om op een andere manier passende financiering te vinden. Bijvoorbeeld door het combineren van verschillende financieringsvormen, ook wel ‘gestapeld financieren’ genoemd.
  • Alternatieve financieringsmogelijkheden dragen bij aan de noodzakelijke verbreding van het financieringslandschap. Daarbij gaat het om ‘nieuwe’ financieringsvormen als crowdfunding én om al langer bestaande financieringsvormen als private equity. Banken ondersteunen deze ontwikkeling door de inzet van kennis en ervaring. 
  • Banken hebben samen met onder andere het ministerie van Economische Zaken, MKB-Nederland en de Kamer van Koophandel het initiatief genomen voor de Nationale Financieringswijzer. Die maakt mkb-ondernemers wegwijs in het aanbod van publieke en private financieringsvormen.  
  • Om bedrijven met goede ondernemingsplannen, maar onvoldoende eigen vermogen en zekerheden toch aan bancaire financiering te helpen, maken banken gebruik van nationale en Europese overheidsregelingen. De bekendste landelijke regeling is de Borgstellingsregeling MKB.