Financiering van de zorg

Om de Nederlandse gezondheidszorg betaalbaar te houden is een transformatie noodzakelijk. Zorginstellingen moeten al langere tijd steeds bedrijfsmatiger werken, er komt steeds meer aandacht voor verduurzaming en digitalisering in de zorg wordt belangrijker om de kosten beheersbaar te houden. De banken willen niet alleen als financier een relevante bijdrage leveren aan die transformatie, maar ook door kennis en ervaring in te zetten.

Highlights

  • De NVB heeft de Green Deal zorg ondertekend en neemt zitting in de regiegroep die toeziet op de voortgang.
  • Om digitalisering in de zorg verder op gang te brengen ondersteunen de banken het manifest “gegevens uitwisseling in de zorg.” Als onderdeel van het bedrijfsleven is de hand uitgestoken naar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport met als doel kennisdeling om technologische innovaties te stimuleren.
  • De zorg is voor de Nederlandse banken een belangrijke sector. Het omgekeerde is ook het geval. Met het oog op gezonde financiering van zorginstellingen kijken banken kritisch naar de haalbaarheid van bedrijfsplannen en naar het toekomstperspectief. Duurzaamheidsaspecten worden hierin steeds belangrijker.
  • Zorginstellingen zijn voor hun financiering sterk afhankelijk van een beperkt aantal Nederlandse banken. Om de financierbaarheid van de zorgsector ook in de toekomst zeker te stellen, pleiten banken voor  een breder aanbod van financiering. Dit is vooral noodzakelijk om technologische innovaties te financieren.
  • De NVB voert graag de dialoog met stakeholders over de toekomstige financiering van zorgondernemingen. Dit gebeurt vanuit de visie ‘van bricks naar clicks