Financiering van de zorg

Zorginstellingen moeten steeds bedrijfsmatiger werken. Dat betekent ook dat zij meer op hun prestaties worden beoordeeld en dat de bedrijfsrisico’s toenemen. Een breed aanbod van risicodragend kapitaal is nodig om de financiering van de zorg ook in de toekomst te waarborgen.

Highlights

  • In de afgelopen jaren zijn ingrijpende hervormingen doorgevoerd om het zorgstelsel betaalbaar te houden. Zorginstellingen werken steeds meer als ondernemingen, met de bedrijfsrisico’s die daarbij horen. Net als ‘gewone’ bedrijven kunnen zorginstellingen failliet gaan.
  • De zorg is voor de Nederlandse banken een belangrijke sector. Het omgekeerde is ook het geval. Met het oog op gezonde financiering van zorginstellingen kijken banken kritisch naar de haalbaarheid van bedrijfsplannen en naar het toekomstperspectief.
  • Zorginstellingen zijn voor hun financiering sterk afhankelijk van een beperkt aantal Nederlandse banken. Om de financierbaarheid van de zorgsector ook in de toekomst zeker te stellen, is een breder aanbod van financiering noodzakelijk.
  • Externe investeerders kunnen een bijdrage leveren aan de financiering van de zorgsector en aan innovatie. Ook brengen zij waardevolle kennis uit andere sectoren mee.
  • De NVB voert graag de dialoog met stakeholders over de toekomstige financiering van zorgondernemingen.