Bijzonder beheer

Ondernemers die in financiële problemen (dreigen te) komen, krijgen intensieve begeleiding van de afdeling bijzonder beheer van de bank. Banken zijn zich bewust van de grote impact die bijzonder beheer op de ondernemer kan hebben. Daarom streven zij naar heldere communicatie over het doel en de werkwijze van bijzonder beheer.

Highlights

  • De afdeling bijzonder beheer (of intensief beheer) biedt extra aandacht en intensieve begeleiding aan ondernemers als de continuïteit van de onderneming in gevaar is.
  • Het doel is de ondernemer te begeleiden zodat weer een gezond commercieel perspectief voor het bedrijf ontstaat. Daarmee neemt ook het kredietrisico voor de bank af. Lukt dat niet, dan zal de afdeling bijzonder beheer vaak proberen om een faillissement te voorkomen door een overname of verkoop van het bedrijf of bedrijfsonderdelen.
  • Pas als er écht onvoldoende perspectief is voor het voortbestaan van (een deel van) de bedrijfsactiviteiten, zal de bank de financiering beëindigen. Dit is een ingrijpende stap maar voorkomt verder oplopende schade voor zowel de ondernemer als bank maar ook voor alle andere betrokkenen, zoals afnemers, leveranciers en medewerkers.
  • Banken voeren hun rol als kredietverstrekker en risicomanager vakkundig uit, concludeert de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in een onderzoek naar bijzonder beheer bij een aantal banken.
  • Wel is er volgens de toezichthouder sprake van een verwachtingskloof tussen bank en klant over het doel en de werkwijze van bijzonder beheer. Het rapport bevat op dit punt waardevolle aanbevelingen voor zowel banken als hun klanten.
  • Banken begrijpen dat bijzonder beheer voor de ondernemer een ingrijpend traject is waar veel emotie bij komt kijken. Duidelijke en transparante communicatie is essentieel. Daarom werken banken hard aan de informatievoorziening voor ondernemers, organiseren zij communicatietrainingen voor medewerkers van bijzonder beheer en gaan ze aan de slag met de aanbevelingen van de AFM.

Handreiking Bijzonder Beheer

De gezamenlijke banken presenteerden in september 2015 de Handreiking Bijzonder Beheer. Hierin staat in 10 punten beschreven wat een ondernemer van de afdeling bijzonder beheer van zijn of haar bank mag verwachten. Het doel is de verwachtingskloof tussen banken en ondernemer over doelstelling en werkwijze van bijzonder beheer verder te verkleinen. Uit een inventarisatie in 2016 blijkt dat de banken de Handreiking in de praktijk als richtsnoer gebruiken om hun dienstverlening aan klanten in bijzonder beheer voortdurend te verbeteren.