Risicometer beleggen

Beleggen
Met de Risicometer Beleggen kunnen particuliere beleggers de risicoprofielen van verschillende beleggingsportefeuilles beter met elkaar vergelijken. Hiermee zetten banken een stap in de verdere verbetering van de dienstverlening aan particuliere beleggers.

Highlights

  • De Risicometer Beleggen bestaat sinds 1 mei 2016 en is een initiatief van een aantal aanbieders van beleggingsdiensten, vertegenwoordigd in de NVB. De AFM heeft de Risicometer Beleggen opgenomen in de Leidraad ‘Informatie over risicoprofielen’.
  • De Risicometer 2023 is via de NVB beschikbaar.
  • De Risicometer helpt particuliere beleggers bij het vergelijken van risicoprofielen van beleggingsportefeuilles van verschillende aanbieders.
  • De Risicometer is een indicatie van het risico van de beleggingen in een risicoprofiel. Dat risico is gebaseerd op de volatiliteit (de mate waarin de waarde van beleggingen schommelt). Het risico wordt weergegeven op een schaal van 1 (laag) tot 7 (hoog).
  • De Risicometer Beleggen wordt gebruikt door de leden van de NVB. Ook andere aanbieders van beleggingsdiensten kunnen de Risicometer Beleggen gebruiken. Jaarlijks zal worden bekeken of aanpassing van de risicometer noodzakelijk is.

Volatiliteit

Volatiliteit is een veelgebruikte maatstaf voor het risico van beleggingen. Volatiliteit wordt berekend aan de hand van historische gegevens. De risicometer is dus een inschatting van het risico op basis van resultaten uit het verleden. Met sommige risico’s, zoals het krediet- en liquiditeitsrisico, houdt de risicometer geen rekening. De volatiliteit van een individuele beleggingsportefeuille kan daardoor afwijken van de indicatie van de Risicometer Beleggen.