Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten

Banken, verzekeraars en beleggingsinstellingen hebben afspraken gemaakt zodat kapitaal dat is opgebouwd in een fiscaal gefaciliteerd product soepel kan worden overdragen naar een andere aanbieder. Deze afspraken en producten staan in het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten (PSK).

Highlights

  • Veel consumenten bouwen kapitaal op in een fiscaal gefaciliteerd product, bijvoorbeeld voor hun pensioen of de aflossing van hun hypotheek. Er is sprake van kapitaalsoverdracht als het opgebouwde bedrag wordt overgeheveld naar een andere aanbieder.
  • Om de overdracht van kapitaal zo soepel mogelijk te laten verlopen, hebben banken en verzekeraars afspraken gemaakt in het PSK. Beleggingsinstellingen kunnen zich daarbij aansluiten als “overige aanbieder”.
  • Financiële instellingen moeten zich bij een kapitaalsoverdracht aan bepaalde spelregels houden. De overdracht van kapitaal moet nauwkeurig gebeuren, omdat de Belastingdienst anders belasting kan heffen over het bedrag dat wordt overgeheveld.
  • Om de overdracht goed te laten verlopen en te voorkomen dat belasting moet worden afdragen over het opgebouwde kapitaal, hebben financiële instellingen bepaalde gegevens nodig. In deze toelichting staan meer details.

Kapitaal verplaatsen

Kapitaal kan om verschillende redenen worden verplaatst naar een andere financiële instelling. Bijvoorbeeld omdat een andere aanbieder betere voorwaarden biedt. Of omdat het product afloopt (bijvoorbeeld als de afgesproken opbouwperiode voorbij is en een periode met uitkering moet volgen). Ook het overlijden van de verzekerde kan een reden zijn.