Markets in Financial Instruments Directive (MiFID 2)

De nieuwe Europese regels voor de financiële markten en beleggen verbeteren de bescherming van beleggers en maken de financiële markten transparanter. Dat is het doel van MiFID 2, de herziene richtlijn markten voor financiële instrumenten die in januari 2018 van kracht wordt en van toepassing is op banken.

Highlights

  • De regels voor handelstransparantie en transactierapportage aan toezichthouders worden verder uitgebreid.
  • Ook wordt ter uitvoering van internationale afspraken een verplichting ingevoerd om aandelen en afgeleide instrumenten te verhandelen op een handelsplatform.
  • Daarnaast zorgen aangescherpte gedragsregels die banken moeten naleven in de dienstverlening aan hun klanten dat de beleggersbescherming verder wordt verbeterd.

Nieuwe regels voor beleggen

Banken informeren hun klanten zelf over de gewijzigde regels en wat deze betekenen voor de dienstverlening aan beleggers. De nieuwe regels kunnen voor banken aanleiding zijn om beleid, voorwaarden en overeenkomsten aan te passen.

In het onderstaande document worden door de Nederlandse Vereniging van Banken de belangrijkste wijzigingen toegelicht voor (potentiële) niet-professionele beleggingsklanten.

Standpunten