Lenen, Sparen & Beleggen

Beleggen
Lenen
Sparen
De dienstverlening van banken is voor particuliere klanten van groot belang. Bijvoorbeeld als zij willen sparen of beleggen, een hypotheek afsluiten voor de aankoop van een woning of een consumptief krediet nodig hebben. Banken werken voortdurend aan het verbeteren van de dienstverlening en het vergroten van de transparantie.

Banken willen voorkomen dat huishoudens in de problemen komen doordat ze te veel lenen. Verantwoorde kredietverlening draagt bovendien bij aan de stabiliteit van de bankensector. Daarom hebben banken afspraken gemaakt om overkreditering bij consumptief krediet te voorkomen.

Binnen de Europese Unie wordt gewerkt aan het versterken van het toezicht en het vergroten van de transparantie op het gebied van vermogensbeheer, beleggingsadvies en complexe financiële producten. Zo moet PRIIPs het eenvoudiger maken om beleggingsfondsen met elkaar te vergelijken en draagt de Europese richtlijn MiFID-2 bij aan meer efficiëntie, concurrentie en transparantie op de financiële markten.

De NVB ondersteunt deze maatregelen voor zover die in het belang zijn van zowel de klant als de bankensector.