Essentiële Beleggers Informatie

De Europese Commissie wil dat beleggers eenvoudig informatie over beleggingsfondsen kunnen vergelijken. In de Essentiële Beleggers Informatie (EBI) worden daarom alle relevante gegevens overzichtelijk weergegeven.

Highlights

  • In de EBI (Engels: Key Investor Information Document) leest de belegger over de doelstellingen en het beleid van het beleggingsfonds, risico/rendement profiel, historische rendementen en kosten.
  • De EBI is sinds juli 2012 verplicht. Het document moet bondig (maximaal 2 pagina’s) en begrijpelijk zijn en er mag geen jargon in staan. Doordat informatie voor alle beleggingsfondsen in Europa op dezelfde manier wordt aangeboden, kan de belegger beter vergelijken. Ook komt er hierdoor meer concurrentie tussen aanbieders.
  • De aanbieder van het beleggingsfonds is verantwoordelijk voor het opstellen van de EBI. De bank is verplicht de EBI te verstrekken aan beleggende klanten bij ‘execution only’ en advies. Bij individueel vermogensbeheer is dat niet verplicht.

Europese ‘financiële bijsluiter’

In Europees verband wordt gewerkt aan een Europese ‘financiële bijsluiter’ voor zogenoemde packaged retail investment and insurance-based products (PRIIPs). Dat zijn complexe producten met een beleggingscomponent, zoals gestructureerde effecten, beleggingsverzekeringen en gestructureerde termijndeposito’s. De PRIIPs-verordening is sinds 1 januari 2018 van kracht. Naar verwachting zal ook de EBI voor beleggingsfondsen onder PRIIPs komen te vallen.