Consumptief krediet

Wie te veel leent, kan in financiële problemen komen. Banken hebben daarom afspraken gemaakt om overkreditering te voorkomen. De Gedragscode Consumptief Krediet is bindend voor alle bij de NVB aangesloten banken.

Highlights

  • De Gedragscode Consumptief Krediet bestaat sinds 2009. Doel is het voorkomen van overkreditering en problematische schulden, zodat consumenten verantwoord een lening kunnen afsluiten.
  • Het Nibud stelt per type huishouden het minimumbedrag vast dat nodig is om van te leven. Deze normbedragen (zie download) worden elk jaar herzien. Op basis van de Nibud-normen wordt de Gedragscode Consumptief Krediet jaarlijks bijgesteld.

Integrale Gedragscode

Op initiatief van de NVB wordt de komende periode verder gesproken met toezichthouders en marktpartijen over het vaststellen van een nieuwe methodiek om overkreditering te voorkomen. Het doel is om te komen tot een nieuwe integrale gedragscode voor het voorkomen van overkreditering.