Beleggen

Private vermogensopbouw wordt voor consumenten steeds belangrijker. Dat komt onder andere door de versobering van collectieve voorzieningen op het gebied van pensioen, zorg, werkloosheid en studie. Beleggen is een van de pijlers van private vermogensopbouw.

Highlights

 • Beleggen is een van de belangrijkste manieren om vermogen op te bouwen, naast bijvoorbeeld het aflossen op de hypotheek. Het belang hiervan neemt toe nu de rol van de overheid op een groot aantal terreinen beperkter wordt.
 • Banken spelen een belangrijke rol bij de dienstverlening voor beleggers; door een goede service kunnen zij een bijdrage leveren aan het realiseren van de persoonlijke inkomens- en vermogensdoelen van hun klanten.  
 • Een gediversifieerd aanbod is nodig om beleggers de dienstverlening te bieden die bij hen past. Dat betekent dat banken aansluiten bij de persoonlijke behoefte van de klant en innovatieve (digitale) vormen van dienstverlening introduceren.
 • Aansluitend op het pakket Toekomstgericht Bankieren hebben banken de volgende uitgangspunten geformuleerd voor de dienstverlening bij beleggen:
  • Toegankelijke dienstverlening.
  • Verantwoord beleggen.
  • Evenwichtig assortiment.  
  • Transparantie en helderheid.
 • Voorbeelden daarvan zijn de introductie van de Risicometer Beleggen en het vergroten van de transparantie op het gebied van kosten, rendement en risico. Deze initiatieven stellen klanten in staat beter afgewogen keuzes te maken.

Aangescherpte regelgeving

Onder invloed van de kredietcrisis zijn en worden binnen de Europese Unie afspraken gemaakt over het verbeteren van de dienstverlening aan beleggers. Zo moeten beleggers eenvoudig beleggingsfondsen met elkaar kunnen vergelijken en wordt er gewerkt aan een Europese ‘financiële bijsluiter’ voor complexe producten met een beleggingscomponent.