Toekomstgericht Bankieren

De NVB heeft in 2014 het pakket ‘Toekomstgericht Bankieren’ gelanceerd. Banken geven hierin aan hoe zij dienstbaar en duurzaam willen bankieren. Klanten moeten volgende NVB namelijk kunnen rekenen op een stabiele, dienstbare en betrouwbare banken.

Highlights

  • Het pakket ‘Toekomstgericht Bankieren’ bestaat uit 3 onderdelen: het Maatschappelijk Statuut, de Code Banken en een set gedragsregels die verbonden is aan de bankierseed.
  • In het Maatschappelijk Statuut wordt de (gewenste) positie van de bankensector als geheel in de samenleving beschreven. Ook staat in het statuut wat de gedeelde waarden van de sector zijn.
  • De nieuwe Code Banken waarborgt goed bestuur binnen de banken. In de code staan principes voor integere en beheerste bedrijfsvoering, risicobeleid en het functioneren van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen.
  • Alle medewerkers leggen de bankierseed af. Aan de bankierseed is een set gedragsregels verbonden. In de regels staat waar bankmedewerkers voor staan. Ook kunnen zijn erop aangesproken worden als ze zich niet aan de regels houden.

Consultatie Toekomstgericht Bankieren

De NVB heeft voorafgaand aan de presentatie in oktober 2014 gevraagd wat stakeholders van het pakket ‘Toekomstgericht Bankieren’ vinden. Tijdens die zogeheten consultatieperiode kwamen ruim 200 reacties binnen van klanten, (oud)bankmedewerkers, maatschappelijke organisaties en academici. De reacties zijn gebruikt om het pakket voor de lancering verder te verbeteren.