Slapende tegoeden

Slapende tegoeden zijn bankrekeningen waarmee lange tijd niets is gedaan en waarbij er geen contact meer is tussen bank en rekeninghouder. Banken keren tegoeden op deze rekeningen altijd uit aan de rechthebbende(n), ook als de wettelijke verjaringstermijn is verstreken.

Highlights

  • Bankrekeningen kunnen ‘slapend’ worden doordat rekeninghouders overlijden, verhuizen of de rekening simpelweg vergeten.
  • Volgens de wet vervalt het saldo van een slapende rekening - waarvan de rekeninghouder onvindbaar is - na 20 jaar aan de bank. Banken doen geen beroep op de verjaringstermijn. Als de claim kan worden aangetoond, keren ze tegoeden ook na 20 jaar uit. 
  • Banken hebben geen toegang tot de gemeentelijke basisadministratie; dat maakt het lastig om verdwenen rekeninghouders te traceren.
  • Ook rekeninghouders die zijn verhuisd naar het buitenland of nooit een Burgerservicenummer (BSN) aan de bank hebben doorgegeven zijn moeilijk te vinden. Net als de nabestaanden van rekeninghouders die zijn overleden 
  • Wie denkt nog slapende tegoeden te hebben, kan dit controleren op de Vooringevulde Aangifte (VIA) van de Belastingdienst. Sinds 2013 staan op de VIA alle tegoeden vermeld, inclusief bijbehorende bankrekeningnummers.

Digitaal loket slapende tegoeden

Sinds 2014 kunnen erfgenamen bij het digitale loket Slapende tegoeden terecht als zij denken dat er nog tegoeden op naam van de overledene staan waar zij mogelijk recht op hebben. Dat kunnen bijvoorbeeld betaal-, spaar- en/of effectenrekeningen zijn. Als erfgenamen weten waar de overledene rekeningen aanhield, dan kunnen ze direct contact opnemen met de betreffende bank. Een aanvraag via het centraal loket is dan niet nodig.

Kijk voor meer informatie op Slapendetegoeden.nl en de veelgestelde vragen op die website.