Pilot ‘Samen schuldzorgen voorkomen’

Banken komen in actie als klanten in achterstand komen op de producten van de bank. Bijvoorbeeld als klanten een hypotheekbetaling missen. Of meer rood staan dan afgesproken. Maar om (beginnende) schuldenproblematiek in Nederland aan te pakken, is het belangrijk er veel eerder bij te zijn. Banken hebben vanwege de rekeninggegevens zicht op het ontstaan van (mogelijke) financiële problemen. De sector kan vanwege die vroegsignalerende kracht een unieke rol spelen in het voorkomen van schulden. Begin 2019 startten banken de pilot ‘Samen schuldzorgen voorkomen’. In de pilot gaat een aantal banken op beperkte schaal rekeninghouders met bijvoorbeeld gemiste incasso’s binnen hun eigen (digitale) kanalen wijzen op beschikbare hulp.

Highlights 

  • Veel mensen hebben risicovolle of problematische schulden. In Nederland gaat het om zo’n 1,4 miljoen huishoudens. Bij 80% van de schulden gaat het om niet-krediet schulden (bron: BKR.nl) Deze schulden staan uit bij een diversiteit aan schuldeisers, zoals de Belastingdienst, nutsbedrijven, webwinkels en zorgverzekeraars.
  • De schuldenproblematiek veroorzaakt veel persoonlijk leed (en hoge maatschappelijke kosten).
  • Banken gaan helpen om problematische schulden van consumenten te voorkomen. Problematische schulden beginnen vaak met betalingsachterstanden. Circa 2,3 miljoen Nederlandse huishoudens hebben betalingsachterstanden.
  • Banken willen hun signalerende kracht inzetten om klanten met (beginnende) financiële problemen op basis van rekeningdata te identificeren en vervolgens te verwijzen naar passende hulp. Doel: een (financieel) probleem aanpakken als het nog klein is.
  • Vanuit de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) namen vier banken - ABN AMRO, ING, Rabobank en Volksbank – het initiatief voor de pilot Samen schuldzorgen voorkomen. In de pilot gaat deze banken op beperkte schaal rekeninghouders met bijvoorbeeld gemiste incasso’s binnen hun eigen (digitale) kanalen wijzen op beschikbare hulp.
  • De pilot loopt in 2019, in 5 gemeenten. Andere pilotpartners zijn sociale partners uit het schuldendomein, te weten Geldfit, Moedige Dialoog, fiKks en SchuldenlabNL.
  • Samen met deze partners zetten banken een schaalbare infrastructuur voor vroegsignalering op. De start is een pilot. Doel van de pilot is meten, leren en evalueren.
  • De ambitie is om de impact van deze infrastructuur te maximaliseren en de infrastructuur landelijk op te schalen - op basis van bewezen effectiviteit binnen de hele keten.
  • Uiteindelijk doel is bijdragen aan het voorkomen van problematische en risicovolle schulden in Nederland.

Meer informatie