Payment Service Directive 2 (PSD2)

Sinds 19 februari 2019 is de Revised Payment Services Directive (PSD2) van kracht in Nederland. PSD2 is de herziene Europese richtlijn waarin o.a. digitale toegang door derden tot betaalrekeningen bij banken is geregeld.

Rekeninghouders in de Europese Unie kunnen dankzij PSD2 andere gereguleerde dienstverleners dan hun eigen bank veilig toegang geven tot hun betaalrekening, om betalingen te doen of om betaalgegevens te verstrekken. Het doel van de nieuwe Europese regelgeving is om meer concurrentie op de betaalmarkt mogelijk te maken en om innovatie en de beveiliging van betaaldiensten te bevorderen.

Bank is veilige bewaarplaats voor klantdata

Klanten kunnen erop rekenen dat hun betaal- en persoonsgegevens bij de bank veilig zijn. Zo worden persoonsgegevens veilig en conform de wet verzameld, bewaard en zo nodig bijgewerkt. PSD2 verplicht banken om betaalgegevens (gratis) te delen met derde partijen met de juiste vergunning, nadat een rekeninghouder daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Een rekeninghouder kan altijd kiezen om geen toestemming te geven.

Geen toegang zonder vergunning

Een niet-bancaire dienstverlener die toegang wil tot betaalrekeningen in Nederland, moet de juiste vergunning hebben en door De Nederlandsche Bank (DNB) in een openbaar register worden opgenomen.