Payment Service Directive 2 (PSD2)

Sinds 19 februari 2019 is de Payment Service Directive 2 (PSD2) van kracht in Nederland. De Payment Service Directive 2 is de herziene Europese richtlijn voor digitale toegang door derden tot betaalrekeningen bij banken.

Het is hiermee voor rekeninghouders in de Europese Unie mogelijk om andere dienstverleners dan hun eigen bank toegang te geven tot hun betaalrekening. Het doel van de nieuwe Europese regelgeving is om meer concurrentie op de betaalmarkt mogelijk te maken en om innovatie en de beveiliging van betaaldiensten te bevorderen.

Bank is veilige bewaarplaats voor klantdata

Klanten kunnen erop rekenen dat hun betaal- en persoonsgegevens bij de bank veilig zijn. Zo worden persoonsgegevens veilig en conform de wet verzameld, bewaard en zo nodig gewijzigd. Op basis van PSD2 zijn banken verplicht om betaalgegevens (gratis) te delen met derde partijen (service providers zonder bankvergunning), maar alleen als de klant daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft. Banken vinden het daarom belangrijk klanten zodanig te informeren dat zij precies weten waarvoor zij toestemming geven en ook dat zij daarin een keuze hebben. De klant kan die toestemming op ieder moment weer intrekken.

Geen toegang zonder vergunning of registratie

Een dienstverlener die financiële gegevens van bankklanten wil opvragen, moet zich daartoe laten registreren bij een relevante toezichthouder binnen de Europese Unie. Wie vanaf de betaalrekeningen van bankklanten betalingen wil opstarten, moet zelfs een vergunning bij zo’n toezichthouder aanvragen. In Nederland is deze toezichthouder De Nederlandsche BanK (DNB).

Het loket voor de aanvraag van PSD2-vergunningen bij DNB is sinds 19 februari 2019 geopend.
DNB startte 11 maart 2019 een publiekscampagne nieuwe mogelijkheden bankrekening, 'U beslist'.