Financiële educatie

Door kinderen jong financieel bewust te maken, wordt de basis gelegd voor financiële redzaamheid als ze volwassen zijn. De Nederlandse Vereniging van Banken vindt daarom financiële educatie heel belangrijk. Namens de banken bieden we kosteloos verschillende educatieve programma’s aan, voor het basis- voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Ook is de NVB partner van platform Wijzer in geldzaken.

Highlights

 • De overheid laat meer financiële beslissingen over aan burgers. Ook lopen betalingen steeds vaker digitaal. Die ontwikkelingen maken geldzaken voor veel mensen ingewikkelder.
 • Banken vinden het belangrijk dat mensen verstandige financiële keuzes maken. Kinderen en jongeren die leren omgaan met geld, zijn op latere leeftijd beter in staat verstandige financiële keuzes te maken. Jong geleerd is oud gedaan, zo blijkt ook uit NIBUD-onderzoek.
 • Banken voelen een maatschappelijke verantwoordelijkheid om kinderen al op jonge leeftijd te leren omgaan met geld.
 • Financiële educatie is nu nog geen onderdeel van het lesprogramma van scholen. De NVB pleit ervoor dat financiële educatie een vast onderdeel wordt van het onderwijs.
 • De NVB ontwikkelt namens de banken diverse educatieve programma’s voor verschillende groepen leerlingen, aangepast op leeftijd en niveau. Het gaat om Bank voor de klas, Ik & Geld, en Snel Verdiend.
 • De NVB organiseert namens de Nederlandse banken de Nederlandse finale van de European Money Quiz: een spannende Kahoot-quiz voor jongeren, tijdens de Week van het geld – ook de European Money Week. De winnende klas doet mee aan de internationale finale in Brussel!
 • De NVB is partner van het platform Wijzer in geldzaken, een initiatief van het ministerie van Financiën, waarin partners uit de financiële sector, de wetenschap, de overheid en onderwijs-, voorlichtings- en consumentenorganisaties hun krachten bundelen om verantwoord financieel gedrag in Nederland te bevorderen. Wijzer in geldzaken is organisator van de landelijke Week van het geld.

Bank voor de klas

Bank voor de klas is bestemd voor de groepen 6, 7 en 8 van basisonderwijs. Tijdens de Week van het geld (in 2020 van 23 t/m 27 maart) staan duizenden enthousiaste bankmedewerkers voor de klas, voor een gastles Bank voor de klas. De kinderen spelen het educatieve en interactieve spel Cash Quiz, onder leiding van de gastdocent. De Cash Quiz bestaat uit vier thema’s (NIBUD-leerdoelen): Ken je geldbezit!, Ken je geldgrenzen!, Ken je geldmogelijkheden! En Ken jouw wereld van het geld

 • Geschikt voor groepen 6, 7 en 8 van de basisschool.
 • De les duurt circa 90 minuten.
 • De gastles is kosteloos.
 • Leerkrachten kunnen zelf een gastles aanvragen voor tijdens de Week van het geld.
 • De Cash Quiz is duurzaam: hij kan het hele jaar worden gespeeld, als aanvulling op het bestaande lesmateriaal.
 • Ook de GeldTypeTest van Bank voor de klas kan het hele jaar door worden gespeeld.

Meer informatie is te vinden op Bankvoordeklas.nl

Ik & Geld

Ik & Geld leert jongeren van 12 t/m 14 jaar op een activerende en uitdagende manier omgaan met geld. Jongeren staan stil bij hun persoonlijke financiële situatie en gaan daar praktisch mee aan de slag. Het gesprek in de klas staat centraal, zodat jongeren van elkaar kunnen leren. Het lespakket bestaat uit vijf thema’s: Mijn leefstijl, Mijn inkomsten, Mijn uitgaven, Mijn bank en Mijn mobieltje.

 • Geschikt voor leerjaar 2 en 3 van de middelbare school.
 • Het lespakket bestaat uit vijf individuele lessen van één lesuur en zijn los inzetbaar.
 • Docenten kunnen zich kosteloos aanmelden via deze link.

Meer informatie is te vinden op Ik&Geld.nl

Snel verdiend

Snel Verdiend leert jongeren omgaan met geld en stimuleert hen om een financieel plan te maken. In de lessen leren jongeren op welke manier zij op een makkelijke manier aan inkomsten kunnen komen en hoe ze op een slimme en veilige manier geld kunnen uitgeven. Niet alleen kennis, maar vooral ook de houding en bewustwording rondom geld zijn hierbij belangrijk. Snel Verdiend is speciaal ontwikkeld voor het mbo, omdat deze jongeren geacht worden eerder financieel zelfstandig te zijn dan hun leeftijdsgenoten.
 • Geschikt voor alle niveaus van het mbo.
 • PlusModule van ‘De maatschappij dat ben jij’, die bestaat uit 3 lessen die los inzetbaar zijn.
 • Docenten kunnen zich kosteloos aanmelden via deze link.
Ik & Geld en Snel verdiend zijn ontwikkeld door CodeNameFuture in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Banken.

Standpunt NVB

Kinderen moeten al op de basisschool leren omgaan met geld
 
De NVB hecht groot belang aan financiële educatie, zodat kinderen verstandig leren omgaan met geld. Door ze al jong financieel bewust te maken, wordt de basis gelegd voor financiële redzaamheid op volwassen leeftijd. De banken zien het daarnaast als hun maatschappelijke verantwoordelijkheid om kinderen al op jonge leeftijd te leren omgaan met geld. Aangezien financiële educatie nog niet verankerd is in het onderwijs, blijft de rol van banken hierin belangrijk.