FATCA

FATCA
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

Bent u geboren in de Verenigde Staten? En heeft u geen Social Security Number? Kom dan nu in actie!

Amerikaanse wetgeving tegen belastingontduiking legt verplichtingen op aan banken bij het verlenen van bankdiensten aan personen met de Amerikaanse nationaliteit. Als u geboren bent in de Verenigde Staten heeft u de Amerikaanse nationaliteit; ook al heeft u daarnaast de Nederlandse nationaliteit, woont u in Nederland en heeft u verder geen banden met de Verenigde Staten. Voor diplomaten en andere personen met een diplomatieke of vergelijkbare status (Europese Commissie, Verenigde Naties) geldt een uitzondering. Kinderen van deze personen verkrijgen niet automatisch de Amerikaanse nationaliteit indien zij geboren zijn in de Verenigde Staten.

Banken mogen alleen dan bankdiensten verlenen aan personen met de Amerikaanse nationaliteit als de bank beschikt over het Amerikaanse Social Security Number (SSN) van die persoon; ook als die persoon in Nederland woont en ook de Nederlandse nationaliteit bezit. Als u de Amerikaanse nationaliteit heeft is het dus zaak om een Amerikaans Social Security Number te hebben en door te geven aan uw bank.


Nieuwe mogelijkheid

Als alternatief voor het overleggen van uw Social Security Number, zou u kunnen overwegen afstand te doen van uw Amerikaans staatsburgerschap (renunciation of U.S. citizenship). Sinds september 2019 zijn de regels versimpeld in die zin dat u niet eerst belastingaangifte (maar achteraf) hoeft te doen voordat u een zogenoemde ‘renunciation’ procedure start. Het afstand doen van uw Amerikaanse staatsburgerschap dient te geschieden ten overstaande van een consul van de Verenigde Staten. Informatie omtrent dit proces vindt u op de website van de U.S. Mission in Nederland, onder: usembassy.gov/u-s-citizen-services/citizenship-services/renunciation-u-s-citizenship.
Omdat dit proces meerdere maanden kan duren, krijgt u van het Amerikaans Consulaat Generaal een brief om te bevestigen dat u dit proces bent gestart hebt. Met de brief kunt u voorkomen dat de bank stappen moet ondernemen om te voldoen aan de eisen van de Amerikaanse belastingwet FATCA door uw rekening te sluiten.

Meer informatie vindt u via onderstaande links naar de site van de Amerikaanse Belastingdienst IRS:

FATCA

De Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) is de Amerikaanse wet die wereldwijd belastingontduiking door Amerikaans belastingplichtigen bestrijdt. Banken moeten op grond van deze wet en afspraken tussen de Nederlandse en Amerikaanse overheid vaststellen of klanten onder deze regelgeving vallen. Deze regelgeving brengt voor klanten van Nederlandse banken mee dat zij informatie aan de bank hebben te verstrekken.

Highlights

  • FATCA verplicht financiële instellingen buiten de Verenigde Staten om gegevens te rapporteren over Amerikaanse belastingplichtigen. De Nederlandse en Amerikaanse overheid hebben via een Intergovernmental Agreement afspraken gemaakt op grond waarvan ook Nederlandse banken hieraan moeten voldoen.
  • Nederlandse banken zijn verplicht vast te stellen of een klant onder de Amerikaanse regelgeving valt en moeten in dat geval jaarlijks informatie aan de Nederlandse Belastingdienst verstrekken.
  • Nederlandse banken kunnen niet van deze regels afwijken. De Nederlandse wetgeving bevat namelijk sancties voor banken indien de verplichtingen niet worden nagekomen.

Wat betekent dit voor klanten?

Banken zijn verplicht vast te stellen of een klant op grond van de Amerikaanse en Nederlandse regelgeving een zogenoemde ‘U.S. person’ is. Deze verplichting geldt zowel voor nieuwe als bestaande klanten en brengt mee dat klanten informatie aan de bank moeten overleggen als zij een klantrelatie hebben of willen hebben. Voor klanten betekent dit dat zij gehoor dienen te geven aan een verzoek van een bank om informatie te verstekken.

Welke informatie hebben banken aan te leveren?

Op grond van de rapportageverplichtingen hebben banken de volgende gegevens van hun klanten aan de Nederlandse Belastingdienst te rapporteren: naam, adres, rekeningnummer, Social Security Number, saldo van de rekening(en), de ontvangen rente en dividenden alsmede de opbrengsten van de verkoop, terugbetalingen of afkopen van vermogensbestanddelen.

Waar kunt u terecht voor meer informatie en ondersteuning?

De NVB en Nederlandse banken zijn geen adviseurs op het terrein van Amerikaanse regels en wetgeving. Het zijn van een zogenoemde U.S. person kan meebrengen dat u in Amerika aangifte van belasting moet doen en over een Amerikaans Social Security Number (‘SSN’) dient te beschikken. Voor vragen over bovenstaande onderwerpen en uw eigen situatie raden wij u aan om contact op te nemen met een in het Amerikaanse belastingrecht gespecialiseerde belastingadviseur.
Zo kunt u terecht bij Americans Overseas, een onafhankelijke organisatie die een netwerk van zorgvuldig geselecteerde belastingconsulenten biedt om klanten in Nederland te helpen.

Non-Profit Organisatie/ANBI/SBBI
Non-Profit Organisatie die een discretionair mandaat aan een bank of vermogensbeheerder heeft verstrekt.

Voor FATCA kent de Annex II bij de Nederlandse IGA een specifieke regeling voor de daar genoemde Non-Profit Organisaties. Voor FATCA wijst Annex II de daar genoemde Non-Profit Organisaties (daaronder begrepen de ANBI en de SBBI) aan als zogenaamde Non-Reporting Netherlands Financial Institutions en als deemed-compliant FFIs for purposes of section 1471 of the U.S. Internal Revenue Code.

De NVB hanteert daarom als uitgangspunt dat de Non-Profit Organisaties uit Annex II bij de Nederlandse IGA (daaronder begrepen de ANBI en de SBBI) zich voor FATCA certificeren als certified deemed compliant FFI. Certified deemed compliant FFI’s hoeven zich niet te registreren bij de IRS en zullen daarom in de regel geen GIIN hebben.


Investment Entities - Beleggingsentiteit
De NVB hanteert als uitgangspunt dat een beleggings-BV die voldoet aan de definitie 3b uit de toelichting van FATCA formulier Organisaties (een entiteit waarvan het bruto-inkomen hoofdzakelijk is toe te rekenen aan beleggen, herbeleggen of handel in financiële bezittingen) en die een discretionair mandaat heeft verstrekt aan een bank of een professionele vermogensbeheerder, een beleggingsentiteit is en daarmee Financiële Instelling.