Dialoogbijeenkomsten

Banken willen graag in gesprek gaan met stakeholders over hun rol en positie in de samenleving. Daarom organiseert de NVB sinds 2013 regelmatig dialoogbijeenkomsten met stakeholders, zoals: consumenten, ondernemers en overheden.

Highlights

  • De NVB organiseert dialoogbijeenkomsten om te horen hoe stakeholders tegen de bankensector aankijken. Door in gesprek te gaan met klanten, aandeelhouders en andere belanghebbenden willen banken hun dienstverlening verbeteren.
  • De NVB heeft bijeenkomsten georganiseerd over belangrijke thema's, zoals financiering van de zorg, de dienstverlening van banken aan het mkb, de relatie die banken met hun klanten hebben (klantbelang centraal) en het verduurzamen van de woningmarkt.
  • De NVB was daarnaast medeorganisator van de Young Financials Dialogen in 2014 en 2015. Meer dan 100 jonge bankiers bogen zich over de vraag hoe abstracte waarden als betrouwbaar, integer, dienstbaar en betrokken vertaald kunnen worden naar concreet gedrag.
  • De vijf bijeenkomsten van de Young Financials Dialogen resulteerden in de zogenoemde Gedragskaart Financiële Sector. Daarin wordt het gedrag beschreven dat past bij de gewenste cultuur in de financiële sector.

Gedragskaart vervolg op Cultuurkaart

De Gedragskaart is een uitwerking van de Cultuurkaart uit 2013. Die was het resultaat van drie sessies met ruim 100 jonge bankiers. Op deze Cultuurkaart staat hoe de cultuur binnen banken eruit moet zien en volgens welke waarden de jonge bankiers willen handelen. Uit de Cultuurkaart bleek al dat jonge professionals bij financiële instellingen betrokken zijn bij vernieuwing in de sector en zich bewust zijn van de noodzaak om in het belang van de klant te handelen.