Cultuur en gedrag

Vanuit de maatschappij is veel aandacht voor cultuur en gedrag in de bankensector. Een deel van de samenleving en de politiek houdt de cultuur bij banken medeverantwoordelijk voor het uitbreken van de crisis uit 2008. De sector heeft zich deze kritiek aangetrokken en op dit punt veel stappen gezet.

Highlights

  • Het functioneren van de Nederlandse bankensector is onderzocht door onder andere de Commissie Maas, de Commissie Wijffels en de Monitoring Commissie Code Banken.
  • De Code Banken - die bestaat sinds 2010 - bevat regels op het gebied van goed bestuur, risicobeheer, controle en beloning. Banken zijn verplicht om in hun jaarverslag via het ‘pas toe of leg uit’-beginsel verantwoording af te leggen over de naleving.
  • De onafhankelijke Monitoring Commissie Code Banken houdt toezicht op de naleving. De commissie presenteerde in december 2015 een eerste rapport met aanbevelingen, begin 2016 volgde een eindrapport.
  • In 2014 lanceerde de NVB het pakket ‘Toekomstgericht Bankieren. Dat bestaat uit het Maatschappelijk Statuut, de Code Banken en een set gedragsregels. Banken geven hierin aan hoe zij dienstbaar en duurzaam willen bankieren.
  • Sinds 1 april 2015 is de bankierseed wettelijk verplicht voor alle medewerkers van banken. Ruim tachtigduizend bankmedewerkers hebben de eed afgelegd. De bankierseed is gekoppeld aan het tuchtrecht voor bankmedewerkers.
  • Sinds 1 januari 2011 bestaat een toetsing (op geschiktheid en betrouwbaarheid) voor bestuurders en commissarissen. Per 1 april 2015 geldt deze wettelijke verplichting ook voor werknemers uit het tweede echelon net onder de Raad van Bestuur.