Common Reporting Standard (CRS)

De Common Reporting Standard (CRS) is een internationale afspraak om gegevens uit te wisselen over bankrekeningen. De CRS moet belastingontduiking en zwartsparen tegengaan. Financiële instellingen moeten sinds januari 2016 vaststellen waar hun klanten belastingplichtig zijn.

Highlights

  • Landen die meedoen aan de CRS wisselen via hun belastingdienst automatisch gegevens uit over rekeninghouders die fiscaal gevestigd zijn in een ander land. De CRS is opgesteld door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)
  • Financiële instellingen moeten hun particuliere en zakelijke klanten volgens de CRS sinds januari 2016 identificeren en vaststellen waar zij belastingplichtig zijn. Als een klant belastingplichtig is in een land dat meedoet aan de CRS geven zij informatie door aan de belastingdienst.
  • Meer dan 100 landen, waaronder de EU-lidstaten, wisselen in 2017 voor het eerst gegevens met elkaar uit over het 2016. Oostenrijk begint als enige EU-land een jaar later. Uiteindelijk gaan meer dan 130 landen meedoen aan de CRS.
  • De CRS volgt op de invoering van de Amerikaanse belastingwet Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). Die wet moet belastingontduiking en zwartsparen door Amerikaanse belastingplichtigen tegengaan.

Gevolgen voor klanten in Nederland

Sinds januari 2016 vragen banken nieuwe klanten in welk land zij fiscaal gevestigd zijn. Klanten krijgen hiervoor een formulier dat de NVB samen met het Ministerie van Financiën heeft opgesteld. Op die manier voldoen zij aan de wettelijke verplichtingen van de CRS. Bestaande klanten (voor 31-12-2015) krijgen het formulier alleen als daartoe aanleiding is. Bijvoorbeeld als zij een nieuwe rekening openen waarvoor aanvullende gegevens nodig zijn.


Non-Profit Organisatie/ANBI/SBBI
Non-Profit Organisatie die een discretionair mandaat aan een bank of vermogensbeheerder heeft verstrekt

Het NVB-formulier (formulier Organisaties CRS) verwijst in de toelichting op de vraag Is uw organisatie een Financiële Instelling integraal naar de definities uit de CRS; dus mede naar de definitie van Investment Entity. Daarnaast kent de toelichting bij het formulier een beschrijving van de zogenaamde Non-Profit Organisatie en rekent daartoe onder meer de ANBI en de SBBI.

De NVB hanteert als uitgangspunt dat een Non-Profit Organisatie (dus mede ook de ANBI en de SBBI) die voldoet aan de definitie 3b uit de toelichting van CRS formulier Organisaties (een entiteit waarvan het bruto-inkomen hoofdzakelijk is toe te rekenen aan beleggen, herbeleggen of handel in financiële bezittingen) en die een discretionair mandaat heeft verstrekt aan een bank of een professionele vermogensbeheerder, een beleggingsentiteit is en daarmee Financiële Instelling. Een dergelijke NPO wordt niet aangemerkt als Non-Profit Organisatie voor de self-certification ten behoeve van CRS.Investment Entities - Beleggingsentiteit
Een Beleggings-BV die een discretionair mandaat voor vermogensbeheer aan een bank of vermogensbeheerder heeft verstrekt is Investment Entity. Het NVB-formulier (Organisaties CRS) verwijst in de toelichting op de vraag Is uw organisatie een Financiële Instelling integraal naar de definities uit de CRS. Het formulier kent geen specifieke uitzondering voor (i) entiteiten met een (zeer) beperkte groep van onmiddellijke en middellijke aandeelhouders of participanten die behoren tot één familie of (ii) een beleggings-BV met een directeur-grootaandeelhouder als enige aandeelhouder.

De NVB hanteert als uitgangspunt dat een beleggings-BV die voldoet aan de definitie 3b uit de toelichting van CRS formulier Organisaties (een entiteit waarvan het bruto-inkomen hoofdzakelijk is toe te rekenen aan beleggen, herbeleggen of handel in financiële bezittingen) en die een discretionair mandaat heeft verstrekt aan een bank of een professionele vermogensbeheerder, een beleggingsentiteit is en daarmee Financiële Instelling.