Common Reporting Standard (CRS)

De Common Reporting Standard (CRS) is een internationale afspraak om gegevens uit te wisselen over bankrekeningen. De CRS moet belastingontduiking en zwartsparen tegengaan. Financiële instellingen moeten sinds januari 2016 vaststellen waar hun klanten belastingplichtig zijn.

Highlights

  • Landen die meedoen aan de CRS wisselen via hun belastingdienst automatisch gegevens uit over rekeninghouders die fiscaal gevestigd zijn in een ander land. De CRS is opgesteld door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)
  • Financiële instellingen moeten hun particuliere en zakelijke klanten volgens de CRS sinds januari 2016 identificeren en vaststellen waar zij belastingplichtig zijn. Als een klant belastingplichtig is in een land dat meedoet aan de CRS geven zij informatie door aan de belastingdienst.
  • Meer dan 100 landen, waaronder de EU-lidstaten, wisselen in 2017 voor het eerst gegevens met elkaar uit over het 2016. Oostenrijk begint als enige EU-land een jaar later. Uiteindelijk gaan meer dan 130 landen meedoen aan de CRS.
  • De CRS volgt op de invoering van de Amerikaanse belastingwet Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). Die wet moet belastingontduiking en zwartsparen door Amerikaanse belastingplichtigen tegengaan.

Gevolgen voor klanten in Nederland

Sinds januari 2016 vragen banken nieuwe klanten in welk land zij fiscaal gevestigd zijn. Klanten krijgen hiervoor een formulier dat de NVB samen met het Ministerie van Financiën heeft opgesteld. Op die manier voldoen zij aan de wettelijke verplichtingen van de CRS. Bestaande klanten (voor 31-12-2015) krijgen het formulier alleen als daartoe aanleiding is. Bijvoorbeeld als zij een nieuwe rekening openen waarvoor aanvullende gegevens nodig zijn.