Basisbankrekening

Bank en maatschappij
Iedere volwassene heeft recht op een eigen betaalrekening en betaalpas om mee te kunnen doen in de maatschappij. Onze leden hebben daarom met hulpverleningsinstanties afgesproken dat iedereen van 18 jaar en ouder met een geldig legitimatiebewijs een Basisbankrekening kan openen.

Om voor een Basisbankrekening in aanmerking te komen, moet de aanvrager 18 jaar of ouder zijn, in Nederland wonen en zich kunnen identificeren met een geldig Nederlands paspoort, Nederlandse of Europese-identiteitskaart, Nederlands rijbewijs of verblijfsdocument ingevolge de Vreemdelingenwet (W-document). De nationaliteit van de aanvrager is niet van belang.

Op 1 mei 2015 nam Betaalvereniging Nederland de taken over van de NVB die te maken hebben met de Basisbankrekening.

Lees meer op betaalvereniging.nl - basisbankrekening

Veelgestelde vragen

Kijk op basisbankrekening.nl voor uitleg voor zowel aanvragers als hulpverleningsorganisaties.