Bank & Maatschappij

Bank en maatschappij
Een bank is geen gewoon bedrijf. Klanten en de samenleving moeten kunnen rekenen op stabiele, dienstbare en betrouwbare banken. Daarom is het essentieel dat banken een evenwichtige en herkenbare koers varen, afzonderlijk en als sector. Een koers die is gebaseerd op een afweging van de belangen van al hun stakeholders.

Het functioneren van banken is onderwerp van maatschappelijke discussie. Terecht, want iedereen heeft met banken te maken. En de financiële crisis heeft aangetoond hoe belangrijk een robuuste financiële sector is voor de samenleving. Het is zaak te voorkomen dat overheidsingrijpen in de toekomst opnieuw nodig is om de continuïteit van banken en het financiële systeem te garanderen.

De bancaire sector is bezig aan een ongekend veranderingsproces. Sinds 2008 zijn maatregelen genomen om te zorgen dat de rekening voor excessief risicovol gedrag van partijen in het financiële systeem niet meer bij de belastingbetaler terechtkomt. Wetgevers, toezichthouders en banken werken hard aan een stabieler en minder risicovol financieel systeem.

De maatschappelijke kernfunctie van banken is daarbij leidend: het aantrekken van spaargeld en dat uitzetten in de (reële) economie in de vorm van beleggingen en leningen aan consumenten en bedrijven.