Wonen
1 minuut

Hypotheken

Banken hechten aan een gezonde en goed functionerende woningmarkt. Als verstrekkers van hypotheken spelen banken hierin een belangrijke rol. Daarom zetten banken zich in voor gedegen leennormen, voldoende financieringsmogelijkheden voor specifieke doelgroepen en het beperken en voorkomen van restschulden.

Highlights
  • De NVB vindt dat een goed functionerende woningmarkt een voorwaarde is voor een gezonde economie. Banken verstrekken ongeveer 60 procent van alle nieuwe hypotheken. De meeste daarvan zijn annuïtaire hypotheken.
  • Alle banken moet zich houden aan de hypothecaire leennormen, die sinds 2013 wettelijk zijn vastgelegd. De NVB is voortdurend in gesprek met de wetgever en andere stakeholders over hypotheekverstrekking in het algemeen en leennormen in het bijzonder.
  • Nieuwe hypotheken moeten sinds 1 januari 2013 annuïtair of lineair worden afgelost om nog in aanmerking te komen voor de fiscale renteaftrek. Voor hypotheken van vóór 2013 geldt deze bepaling niet.
  • Banken adviseren klanten met een (gedeeltelijk) aflossingsvrije hypotheek om – als het inkomen dat toelaat en afhankelijk van de persoonlijke situatie – extra af te lossen. Daarmee wordt het risico op een restschuld of betalingsproblemen later beperkt. Meer informatie hierover is te vinden op bankenoverhypotheken.nl.
Hypotheek voor specifieke doelgroepen

Banken hechten eraan transparant te opereren bij het verstrekken van hypotheken. Vooral als het gaat om hypotheken voor specifieke doelgroepen, zoals woningkopers met een flexibel inkomen of een hogere leeftijd. Meer informatie hierover is te vinden op flexibelwerkenenwonen.nl.