1 minuut

Incidentenwaarschuwings systeem financiële instellingen (IFI)

Bij het bestrijden van criminaliteit is het cruciaal dat financiële instellingen informatie uitwisselen. Het Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen (IFI) is een belangrijk preventiemiddel tegen fraude. In het systeem staan gegevens van (rechts)personen die een risico vormen.

Highlights
  • Het Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen bestaat sinds 1997. Banken en andere financiële instellingen registreren gegevens van consumenten en rechtspersonen die hebben gefraudeerd of op een andere manier een risico vormen.
  • Ook toetsen banken en financiële instellingen of toekomstige klanten (consumenten en rechtspersonen) of personeelsleden in het systeem voorkomen.
  • Doel is activiteiten die een gevaar vormen voor de veiligheid en integriteit van de financiële sector op tijd te signaleren.
Privacy

Banken verzamelen en verwerken privacygevoelige informatie voor het waarschuwingssysteem. Om die reden is er het juridisch Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen. In het protocol staan de procedures en voorwaarden voor het vastleggen, gebruiken en uitwisselen van persoonsgegevens. Het protocol is goedgekeurd door het College bescherming persoonsgegevens (sinds 2016: Autoriteit Persoonsgegevens).