Veiligheid-fraude 01
1 minuut

Fraude

Banken en hun klanten worden regelmatig met fraude geconfronteerd. Criminelen zijn goed georganiseerd, werken grensoverschrijdend en slaan vooral digitaal hun slag. De NVB zet zich onder meer in voor een sterke samenwerking met de publieke sector in de strijd tegen fraude.

Highlights
  • In 2017 bedroeg de totale schade door fraude in het betalingsverkeer 12,9 miljoen euro.
  • De totale fraude met bancaire betaalmiddelen is in de eerste helft van 2018 met 9% gedaald ten opzichte van het voorgaande halfjaar, naar 5,55 miljoen euro. Dat is vooral het gevolg van een forse afname van de fraude met betaalpassen van 41% (naar 2,13 miljoen euro).
  • Fraude met internetbankieren steeg in 2017 ten opzichte van 2016 met 392.000 euro, naar 1,2 miljoen euro.
  • Criminelen slaan hun slag door computers te besmetten met malware (schadelijke software) die ze in staat stelt in te breken op de computer. Daarnaast proberen ze persoonlijke informatie in handen te krijgen, bijvoorbeeld door valse e-mails te sturen (phishing). Fraude met pinpassen en creditcards komt ook nog steeds voor.
  • De laatste tijd is CEO-fraude in opmars. Criminelen geven zich daarbij uit als directeur of ander hooggeplaatst persoon van een bedrijf en vragen medewerkers – meestal van de financiële administratie - om geld over te maken naar hun rekeningnummer.
  • De NVB zet zich in voor een sterke samenwerking met de publieke sector in de strijd tegen fraude en is een van de oprichters van de Electronic Crimes Task Force (ECTF). De ECTF is een samenwerkingsverband tussen de banken, politie en Openbaar Ministerie (OM).
Website Veiligbankieren.nl

Banken werken nauw samen om fraude te bestrijden. Veiligbankieren.nl is het online platform van banken waar consumenten informatie krijgen over het herkennen en voorkomen van fraude. Op de website staan veelgebruikte vormen van fraude beschreven, zoals phishing, malware en social engineering. Ook lezen consumenten er hoe ze veilig kunnen betalen.