24 november 2016
2 minuten

FATCA

De Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) is een Amerikaanse wet die belastingontduiking en zwartsparen moet tegengaan. Financiële instellingen moeten vaststellen of klanten mogelijk belastingplichtig zijn in de Verenigde Staten (V.S.).

Highlights
 • FATCA moet ervoor zorgen dat Amerikaans belastingplichtigen correct belastingaangifte doen bij de Amerikaanse belastingdienst (IRS) over met tegoeden die zij aanhouden buiten de VS. De wet moet belastingontduiking en zwartsparen tegengaan
 • Nederlandse financiële instellingen zijn verplicht om gegevens van klanten die mogelijk belastingplichtig zijn in de V.S. door te geven aan de Belastingdienst. De Belastingdienst speelt de gegevens door aan de IRS.
 • De verplichting staat in de Nederlandse wet en vloeit voort uit de overeenkomst voor het uitwisselen van gegevens die Nederland eind 2013 sloot met de VS; de Intergovernmental Agreement (IGA). Er staan sancties op het niet nakomen van de verplichting.
Gevolgen voor klanten in Nederland

Banken kunnen particuliere en zakelijke klanten vragen om een (online) formulier in te vullen waaruit moet blijken of zij een U.S. Person zijn. Het formulier is door de NVB en het Ministerie van Financiën opgesteld. Op die manier voldoen financiële instellingen aan de wettelijke verplichtingen van de IGA. Lees meer over FATCA en het formulier.

Wanneer ben ik een U.S. Person?

De IRS omschrijft een Amerikaans belastingplichtige als een U.S. Person. U wordt mogelijk door uw bank benaderd als een of meer van de volgende situaties op u van toepassing zijn:

 • U heeft een Amerikaans paspoort
 • U woont in de V.S.
 • U bent geboren in de V.S.
 • U heeft een Amerikaans woon-, postadres of telefoonnummer
 • U maakt periodiek geld over naar de V.S.
 • U heeft een gevolmachtigde met een Amerikaans adres
 • U heeft een Per Adres (P/A) in de V.S.

Ook organisaties kunnen een U.S. Person zijn, bijvoorbeeld wanneer ze zijn gevestigd in de V.S. of zijn opgericht naar Amerikaans recht.

U moet aangifte doen in de V.S. als u daar belastingplichtig bent. Of u daadwerkelijk belasting moet betalen in de V.S. is onder andere afhankelijk van uw inkomen en van het belastingverdrag tussen Nederland en de V.S. Meer informatie over Amerikaanse belastingplicht vindt u in het blok aan de rechterzijde op deze pagina.

Wat gebeurt er met gegevens van mij en mijn bankrekening(en)?

Als uw bank heeft vastgesteld dat u een U.S. Person bent, worden de gegevens van u en uw bankrekening(en) jaarlijks aan de Belastingdienst verstrekt. Die geeft die gegevens dan door aan de IRS.

ENGLISH: FATCA

To combat international tax evasion, agreements have been made between the Netherlands and the United States governments in response to FATCA, the United States tax law. Are you subject to tax in the United States (US) or do you think that you could be? Please read this information on US tax liability, the impact of the FATCA and what you can do if you are (potentially) liable to pay tax.

You may be contacted by your bank if one or more of the following situations applies to you:

 • You have a United States passport
 • You live in the United States
 • You were born in the United States
 • You have a United States residential or postal adress or telephone number
 • You make periodic money transfers to the United States
 • You have granted a power of attorney to someone with a United States address
 • You have an In-Care-Of or Hold-Mail address in the United States

Companies may also be contacted, for instance if they are domiciled in the United States or incorporated under US law.