Veiligheid & Fraude Veiligheid & Fraude

Incidentenwaarschuwingssysteem financiële instellingen

Het Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen is een belangrijk preventiemiddel tegen fraude. In het systeem staan gegevens van (rechts)personen die een risico vormen. Bij het bestrijden van criminaliteit is het cruciaal dat financiële instellingen informatie uitwisselen.

Highlights

 • Het Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen bestaat sinds 1997.
 • Banken registreren gegevens van (rechts)personen die hebben gefraudeerd of op een andere manier een risico vormen. 
 • Banken toetsen of toekomstige klanten (consumenten en rechtspersonen) of personeelsleden in het systeem voorkomen.
 • Doel is activiteiten die een gevaar vormen voor de veiligheid en integriteit van de financiële sector op tijd te signaleren.
 • De banken hebben in 2014 het systeem bijna 9 miljoen keer geraadpleegd. In ruim 29.500 gevallen was aanvullend onderzoek wenselijk.

Privacy

Banken verzamelen en verwerken privacygevoelige informatie voor het waarschuwingssysteem. Om die reden is er het juridisch Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen. In het protocol staan de procedures en voorwaarden voor het vastleggen, gebruiken en uitwisselen van persoonsgegevens. Het protocol is goedgekeurd door het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

Toetreding

Volgens het protocol mogen toetreden de leden van de NVB, de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN), de Stichting Fraudebestrijding Hypotheken (SFH), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), het Verbond van Verzekeraars (Verbond) en de Federatie van Onderlinge Verzekeringsmaatschappijen (FOV). Naast de leden van deze brancheverenigingen kunnen de dochtermaatschappijen of een onderdeel van een groep (economische eenheid) deelnemen.
De verschillende brancheorganisaties delen hetzelfde protocol, maar hebben ieder een eigen Extern Verwijzingsregister (EVR). Hierin staan de verwijzingsgegevens, zoals de naam en geboortedatum van (rechts)personen die voor externe signalering in aanmerking komen. Het registers van de NVB en VFN worden ook wel het EVA-systeem genoemd (door BKR gefaciliteerd).

Het aanvraagproces voor EVA in het kort:

 1. de financiële instelling neemt contact op met de eigen brancheorganisatie(s) (NVB of VFN), afdeling Veiligheidszaken;
 2. indien de financiële instelling in principe in aanmerking komt voor de toetreding ontvangt deze de Handleiding EVA en neemt deze goed door;
 3. de financiële instelling meldt het Incidentenregister aan bij het College Bescherming Persoonsgegevens (model aanmelding is opgenomen in de Handleiding EVA);
 4. de financiële instelling stuurt de brancheorganisatie(s) de ondertekende toetredingsverklaring(en), een kopie van de aanmelding(en) van het Incidentenregister en de bevestiging van het CBP;
 5. het toetredingsverzoek wordt voorgelegd aan de Begeleidingscommissie EVA;
 6. na akkoord van de Begeleidingscommissie doet de NVB het verzoek aan BKR om de technische aansluiting te realiseren.

 Vragen

Voor vragen over Ifi (EVA), kijk onder de Veelgestelde vragen (Veiligheid & Fraude)

Gerelateerde vragen

Copyright 2017 © Nederlandse Vereniging van Banken