1 minuut

Herstel- en resolutieplannen

Banken in heel Europa werken momenteel aan het opstellen van herstel- en resolutieplannen. Daarin leggen banken (en toezichthouders) vast welke maatregelen zij kunnen nemen als de financiële stabiliteit van de instelling in het geding is. De NVB vindt dat een goede stap.

Highlights
  • In herstel en resolutieplannen leggen banken maatregelen vast die zij kunnen nemen op het moment dat de financiële continuïteit van de bank in het geding is.
  • Aangezien elke bank uniek is en een eigen bedrijfsmodel heeft, stelt elke bank eigen herstel- en resolutieplannen op. Zo kunnen zij die maatregelen opnemen die in hun specifieke geval het meest effectief zijn.
  • Resolutieplannen geven toezichthouders meer inzicht in de structuur van een bank en daarmee handvatten om in geval van (dreigend) faillissement besmetting van de rest van het financiële systeem te voorkomen.
  • Banken zijn door het opstellen van herstelplannen bovendien beter voorbereid op mogelijke problemen en kunnen die sneller en efficiënter aanpakken.
  • De NVB is dan ook voorstander van de invoering van herstel- en resolutieplannen; het risico op een financiële crisis wordt daardoor kleiner.   
De Nederlandse banken in internationaal perspectief

De grote Nederlandse banken zijn al ver gevorderd met het opstellen van herstelplannen. Het Ministerie van Financiën en De Nederlandsche Bank (DNB) zijn in de afrondende fase van de uitrol van resolutieplannen voor deze banken. In Europa loopt Nederland voorop met het opstellen van herstel- en resolutieplannen. Binnen Europa zijn afspraken gemaakt over een gemeenschappelijke aanpak van probleembanken, het Europees Resolutie Mechanisme.