DUURZAAMHEID
Introductie

Thema: Verduurzaming

De Nederlandse bankensector wil een positieve bijdrage leveren aan de verduurzaming van de samenleving. Een ambitie die verder reikt dan het (financieel) faciliteren van transities naar een duurzame(re) samenleving. De sector wil regelgeving niet afwachten, maar erop vooruitlopen. Bijvoorbeeld met de door banken geïnitieerde C-labelverplichting voor zakelijke hypotheken in 2024. Banken kunnen veel impact bereiken als het gaat om verduurzaming van de samenleving. Mogelijke overheidsmaatregelen, denk aan beprijzing van de CO2-uitstoot, zijn daarbij een bijdrage van belang.

Gerelateerd nieuws