Verduurzaming

Banken leveren bijdrage aan verduurzaming economie

Banken willen een actieve bijdrage leveren aan de verduurzaming van de economie. Zij benutten de mogelijkheden die zij daartoe hebben door individueel en collectief hun kennis, netwerk en kapitaal in te zetten voor hun klanten en de maatschappij in brede zin. Ze willen daarmee niet alleen het lange-termijn belang van hun eigen klanten dienen, maar bovendien een actieve bijdrage leveren aan de verduurzaming van het economisch systeem. In NVB-verband werken zij onder meer aan oplossingen voor het klimaatvraagstuk en aan de bescherming van mensenrechten in internationale  handelsketens. Daarnaast zijn Nederlandse banken actief betrokken bij de ontwikkeling van duurzaamheidsbeleid wereldwijd.