Verbreding financieringsmarkt

Verbreding financieringsaanbod essentieel voor ondernemers

De toegankelijkheid van financiering voor het MKB is van groot belang voor de Nederlandse economie. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) staat daarom positief tegenover een verbreding van het financieringsaanbod voor ondernemers. Banken constateren dat er binnen het midden- en kleinbedrijf met name behoefte bestaat aan meer aanbod van risicodragende financiering en eigen vermogen. Vanuit hun eigen rol als verstrekker van vreemd vermogen hebben banken hier ook belang bij. Wel vindt de NVB dat passend toezicht op nieuwe initiatieven een voorwaarde is om deze tot wisdom te laten komen.